Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Avstängning av varmvatten

DALGATAN 8–10, SÖDERGATAN 29, STATIONSGATAN 5.

Vi kommer att utföra arbete på fastighetens kulvertsystem på grund av läckage som påverkar huset du bor i.

Arbetet utförs tisdagen den 15 januari mellan kl. 8 och kl. 16.

Arbetet medför att varmvatten kommer vara avstängt under ovanstående tider.
Tillgång till kallvatten finns under dagen men kan stängas av en kortare stund.
Arbetet utförs av FSAB.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Göran Björklund
Teknisk ansvarig
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

15:07 måndag 14 januari

Senaste nytt