Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Avstängning av vatten

FREJGATAN 7–22.

Med anledning av att vi ska byta ut ventiler i vattensystemet i området, kommer vi behöva stänga av vattnet i huset du bor i.

Avstängning av både kall- och varmvatten sker den 21 januari mellan klockan 10 och 14.

Vi råder dig att duscha kvällen innan, fylla på vatten i flaskor eller dunkar för att ha tillhands under dagen vi utför arbetet.

Arbetet utförs av IVAB, Infjärdens Värme AB.

Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna.

Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt det rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.

Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joel Westergren
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

09:07 tisdag 15 januari

Senaste nytt