Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Felaktiga e-fakturor i februari

TILL DIG SOM BETALAR HYRAN MED E-FAKTURA.

Det har olyckligtvis blivit fel på våra e-fakturor den här månaden.

En digital tryckfelsnisse har varit framme och flyttat decimaltecken i fälten för betalning så att en avi med summan 5 916,00 i stället har fått summan 59,16.

Leverantören som hanterar våra e-fakturor skickar en ny, rättad avi till alla som berörs måndag 18 februari.

Du som hyresgäst kan betala in med den e-faktura som skickats, men behöver då ändra summan innan du godkänner avin.

Eller så använder du den nya e-fakturan som skickas till dig.

Har du redan betalat in den felaktiga summan kommer du att få betala in mellanskillnaden. Du kan då använda den nya avins OCR-nummer, men lägga in rätt summa själv.

Vänliga hälsningar
SigtunaHem
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

15:21 måndag 18 februari

Senaste nytt