Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Hissrenovering

ROSERSBERGSVÄGEN 36B OCH 36D

 

Vi planerar att renovera hissarna på Rosersbergsvägen 36 B och 36 D i Rosersberg. Renoveringen är en del av den övergripande underhållsplanen, och görs för att säkerställa att hissarna fungerar och hålls i gott skick.

Rosersbergsvägen 36 B utförs arbetet mellan den 14 och 28 november, på Rosersbergsvägen 36 D renoverar vi hissen mellan den 1 och 16 december. Under perioderna ovan kommer hissarna att vara avstängda.

Arbetet utförs av KONE, och kan bli klart tidigare än utsatt sluttid.

Vi är medvetna om att renoveringen av hissarna kan medföra olägenheter för er som bor i huset, men hoppas på er förståelse för att vi vill säkerställa att hissarna fungerar säkert och problemfritt i framtiden.

Med vänliga hälsningar
Göran Björklund
Driftchef
AB SigtunaHem
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

 

15:49 tisdag 11 oktober

Senaste nytt