Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Inglasade balkonger – Södergatan 8

SÖDERGATAN 8.

OBS! Gäller dig som har inglasat balkong.

Vi behöver utföra ytterligare tätningar mot väder och vind på din balkong.

Arbetena kommer starta den 13 maj och pågå till och med 17 maj. Inför arbetet kommer du bli kontaktad av hantverkare så att de kan boka en tid med dig för tillträde till din balkong.

Om du inte är hemma vid överenskommen tid så kan du hänga nyckeln i nyckeltuben och lämna säkerhetslåset olåst.

Arbetet utförs av IMOLA AB, kontaktperson Daniel Catenacci Dipart Entreprenad AB, kontaktperson Martin Migic.

Besiktning av balkongrenovering/inglasning

En besiktning av balkongrenoveringen samt inglasningen är inplanerad till den 4 juni mellan 7 och 16. Och även då behöver vi tillträde till din balkong.

Upplevda besvär i samband med läckande inglasningar

Vi förstår det varit besvärligt i samband med renoveringen och inglasningar som läcker in mycket vatten. Vi jobbar fortsatt för att säkerställa en fullgod installation.

När arbetet med tätningen är utfört och arbetet är godkänt kommer vi gå igenom vad det inneburit för dig om hyresgäst och vad konsekvensen av de blir.

Om någon ytterligare ändring sker kommer nytt informationsbrev skickas ut.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joel Westergren
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

13:55 fredag 10 maj

Senaste nytt