Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Installation av bergvärme

ROSERSBERGSVÄGEN 36, 40–46.

Med anledning av att SigtunaHem sedan tidigare har beslutat att utfasa fossila bränslen i sin uppvärmning, kommer vi nu att installera en ny bergvärmeanläggning i fastigheten på Rosersbergsvägen 36 som också försörjer Rosersbergsvägen 40–46.

Arbetet med installationen startar måndag den 29 april och kommer pågå fram till och med 30 september.

Arbetet innebär utvändiga markarbeten till största delen kring huset vid Rosersbergsvägen 36. Därefter kommer installationsarbeten att utföras i panncentralen vilket kan innebära störningar i varmvattenleveransen.

Vår entreprenör Karby VVS AB aviserar när arbetena startar.

Störning med maskiner och transporter kan förekomma.

Arbetet utförs av Karby VVS AB. Kontaktperson Johan Lundgren, 08-592 596 63, johan.lundgren@karbyvvs.com.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Göran Björklund
Teknisk ansvarig
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

09:27 fredag 26 april

Senaste nytt