Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Laddningsstolpar för elbilar

STATIONSGATAN 6.
Vi ska montera laddningsstolpar för el-bilar på sex parkeringsplatser på parkeringen Stationsgatan 6. I samband med monteringen är det begränsad framkomlighet till och från.
Arbetet utförs tisdagen den 27 november mellan kl. 7 och 18.
För parkering 2 till 8 hänvisar vi till andra sidan gatan. Arbetet kan bli klart tidigare än utsatt sluttid.
Arbetet utförs av SigtunaHems egen persona samt PS Elektriska.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Johan Niltén
Projektledare
08-591 796 10
johan.niltén@sigtunahem.se

09:03 fredag 23 november

Senaste nytt