Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu börjar nyckeltaggar att gälla

SÄTUNAVÄGEN 2–6.

Vi ska nu driftsätta systemet för nyckeltaggar till din entréport i huset du bor i.
Systemet sätts i drift från och med måndag 25 februari. Efter det datumet kommer entréporten att hållas låst under dagtid. För att komma in behövs nyckeltagg eller lägenhetsnyckel.

Med vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joaquim Valente
Tf Bovärdschef
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

15:29 torsdag 21 februari

Senaste nytt