Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Nu kommer nya entréportar

SÄTUNAVÄGEN 2–6.

Som vi tidigare har informerat om så kommer vi nu påbörja bytet av entréportarna i huset du bor i.

Arbetet startar torsdag 13 december och kommer vara klart senast fredag 21 december.

Arbetet utförs av Imola Entreprenad.

Kontaktperson är Daniel Catenacci, 070-766 84 03.

Det kan förekomma lite störande ljud samma dag som dörren byts ut.
Vänliga hälsningar

AB SigtunaHem
Robert Öhlin
Förvaltningschef
08-591 796 00
info@sigutnahem.se

08:41 torsdag 13 december

Senaste nytt