Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ny nyckeltagg till förråden 

VIKINGAVÄGEN 5.

Det har kommit till vår kännedom att obehöriga kommer in till förråden. Vi har upptäckt både rökning och att det ställs grovsopor i gångarna.

Så från och med den 3 maj slutar gamla nyckeltaggar att fungera och du behöver kvittera ut en ny nyckeltagg för att ha tillgång till förråden.

Ny nyckeltagg finns att kvittera ut av kontraktsinnehavaren (ta med legitimation) eller fullmaktstagare som uppvisar både sitt och fullmaktsgivarens (kontraktsinnehavarens) legitimation.

Taggen kan kvitteras ut hos Kundservice på SigtunaHem på Stationsgatan 6A från och med den 29 april.

Taggen som du kvitterar ut kommer bara att fungera för inpassering till förråden.

Observera endast en (1) nyckeltagg per förråd.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Mika Kajuutti
Bovärd
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

 

09:25 fredag 26 april

Senaste nytt