Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Porttelefon och nyckeltaggar

STOCKHOLMSVÄGEN 25.

Vi ska nu driftsätta porttelefon och nyckeltaggsystemet i huset du bor i. För att komma in i huset behöver du en nyckeltagg. Den kan du kvittera ut från oss på Kundservice på Stationsgatan 6A mellan den 7 och 16 januari.

När du hämtar taggarna måste du ha med en giltig legitimation för att visa på att det är du som är kontraktsinnehavare av lägenheten. Skickar du någon annan krävs en fullmakt från dig samt ditt och den andres legitimation.

När du hämtar nyckeltaggen så får du också mer information om hur porttelefonen fungerar.

Efter den 16 januari kommer porten vara låst dygnet runt och du kommer bara komma in med nyckeltaggen.

Om det skulle bli strömavbrott finns ett reservbatteri kopplat till taggsystemet som gör att systemet fungerar i minst 6 timmar.

Har du frågor kan du kontakta oss på SigtunaHem.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Katarina Karlsson
Kommunikatör
08-591 796 00 
​info@sigtunahem.se

16:00 torsdag 20 december

Senaste nytt