Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Renovering av balkonger

SÖDERGATAN 4.

Vi ska nu påbörja balkongrenoveringen i huset du bor i, vilket innebär att vi kommer att ta bort befintliga balkonggolv och nya ska gjutas.

Detta innebär att vi behöver tillgång till din balkong. Balkongen ska vara tömd på alla saker senast fredag 18 januari.

Bilning av balkongerna kommer att ske i två omgångar och pågå cirka en vecka per omgång och starta enligt dagens planering enlig nedan:

• Omgång 1 startar den 18 februari och avslutas
den 22 februari (V8).

• Omgång 2 startar den 18 mars och avslutas
den 22 mars (V12).

Arbetet sker under dagtid och störande ljud kommer förekomma. Vi ber dig om överseende och hoppas att störningen är hanterbar.

Vid ändringar av tidplanen kommer nytt informationsbrev skickas ut.

I och med balkongrenoveringen har du möjlighet att välja till inglasad balkong. Detta val kan du göra redan nu men senast den senast den 28 februari. Kontakta Kundservice för pris och val.

Om du inte väljer inglasning kommer vi att montera likvärdiga räcken som idag.
Du som har inglasning redan berörs inte, din inglasning demonteras och återmonteras.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joel Westergren
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

 

14:19 måndag 14 januari

Senaste nytt