Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Rensning av cyklar 

SÖDERGATAN 4.

Vi kommer att rensa cyklar i huset du bor i den 28 Maj.

Vänligen märk upp din/dina cyklar med ditt lägenhetsnummer, namn och datum.

Omhändertagna cyklar kan återfås från SigtunaHem mot beskrivning. Övriga cyklar bedömer vi ägarlösa och lagerhålls i tre månader. Därefter transporteras cyklarna till återvinning.

Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att förvara cyklar eller annat material i trapphusen, entréer, källar- eller vindsgångar, då dessa står i vägen för fria utrymningsvägar vid händelse av brand eller annan olycka.

Vid frågor kontakta gärna Kundservice.

Tack för ditt samarbete!

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Markgruppen
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

11:55 onsdag 15 maj

Senaste nytt