Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Störande ljud – vi reparerar efter vattenskada

RÅDMAN LEDINS VÄG 33.

På grund av en vattenskada ska vi riva ett kök i en lägenhet i huset du bor i. Detta innebär att vi måste utföra jobb som kommer medföra att det kan låta extra mycket under de första tre dagarna.

Arbetet påbörjas den 25 mars och pågår i cirka 12 veckor mellan kl. 7 och 16 helgfria vardagar.

Arbetet utförs av Imola Entreprenad, kontaktperson är Daniel Catenacci, 070-766 84 03.

Det kan förekomma en del ljud, vi hoppas att detta inte förorsakar allt för mycket obehag för dig och samtidigt tackar vi dig för ditt tålamod.

Daniel Lindqvist
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

09:27 tisdag 12 mars

Senaste nytt