Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Tidplan och besöksparkeringar

SÖDERGATAN 4.

Tidplan
På grund av ändrade väderförhållanden som påverkar tiden för härding av den första gjutningen vågar entreprenören inte riva gjutformarna ännu. Detta innebär att vi måste skjuta på tidplanen för andra bilningsomgången.

Arbetet med bilningen kommer därför att påbörjas måndag 11 mars och pågå till och med den 13 mars. Entreprenören sätter in extra resurser för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Besöksparkeringarna
I samband med arbetet kommer entreprenören tillfälligt behöva använda besöksparkeringarna som uppställningsyta för en container.

Detta innebär att besöksparkeringarna med nummer 72, 73 och 74 inte går att använda 11–15 mars.

Vi hoppas du har överseende och att störningen är hanterbar.

Vid ändringar av tidplanen kommer nytt informationsbrev skickas ut.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joel Westergren
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

15:42 måndag 4 mars

Senaste nytt