Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Tillfällig avstängning – värme och vatten

SMEDSGRÄND 2–18, SÄTUNAVÄGEN 5–7, STATIONSGATAN 17.

Vi ska åtgärda ett läckage på fjärrvärmeanläggningen som tillhör huset du bor i och kommer i samband med detta behöva göra en värme- och vattenavstängning. 

Arbetet kommer att utföras onsdagen den 22 maj och beräknas pågå mellan kl. 8 och kl. 17.

Arbetet utförs av Roslagens Värmemontage AB.

Kontaktperson är Mattias Granqvist, 08-580 81 30.

Vi råder dig att duscha kvällen innan, fylla på vatten i flaskor eller dunkar för att ha tillhands vid frukost och för tandborstning på morgonen ifall kallvattnet tillfälligt behöver stängas av.

Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna.

Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt det rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.

Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Göran Björklund
Teknisk ansvarig
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

09:45 torsdag 16 maj

Senaste nytt