Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Uppföljning av sanering

VÄNORTSRINGEN 1.

Som vi tidigare informerat om har vi problem med så kallade faraomyror i huset du bor i. I november påbörjade Anticimex saneringen av myrorna.

Nu ska vi göra efterföljande saneringsarbetet och behöver komma in i din lägenhet igen. Nästa tillfälle för sanering är den 13 februari mellan kl. 9 och 16.

Om du inte är hemma under aviserad tid kan du hänga nyckel i nyckeltuben och lämna säkerhetslåset olåst.

Observera att enligt §26 i hyreslagen måste du släppa in hyresvärden i lägenheten för att kontrollera och bekämpa ohyra.

Ett medel som heter Advion, reg 5285 används vid saneringen. En ätbar gel som är ett långtidsverkande medel som är mycket effektiv mot just faraomyror.
Arbetet utförs av Anticimex. Kontaktperson Robert Breithel.

Vi behöver sedan göra ytterligare efterföljande saneringar som kommer ske under följande dagar, 15 januari, 13 februari och 13 mars.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Robert Öhlin
Bovärdschef
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

08:00 fredag 8 februari

Senaste nytt