Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi arbetar med hissar i helgen

BLOMSTERVÄGEN.

Med anledning att hissar ska tas ner i huset på Blomstervägen 3 kommer helgarbete utföras av våra entreprenörer.

Helgarbetet kommer ske lördag 23 februari och söndag 24 februari.

Under pågående helgarbete kommer det finnas montörer samt deras bilar inne på byggarbetsplatsen.
Arbetet utförs av Axela AB. Kontaktperson är Magnus Jansson, 08-588  966 13.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Lars Berzin
Projektledare
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

16:40 torsdag 21 februari

Senaste nytt