Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi bygger ny värmepumpanläggning 

KARIN HANSDOTTERS VÄG.

SigtunaHem kommer tillsammans med Comfort Karby VVS att påbörja byggnation av en ny värmepumpsanläggning som ska försörja Karin Hansdotters väg i Sigtuna med värme- och varmvatten.

I dag köper vi varmvatten och värme från Hemskogens Vårdboende som ägs av Rikshem.

Då fastigheten på Karin Hansdotters väg redan har befintliga borrhål för bergvärme underlättar det byggnationen av en värmepumpsanläggning och att producera värme och varmvatten i egen regi.

Utrymmet för anläggningen kommer byggas i förlängningen av miljöhuset från väggen där brevlådorna sitter idag och en bit ut på gräsmattan.

Arbete påbörjas under våren och pågår fram till sommaren.

Vi hoppas på din förståelse för att det här kan medföra en del olägenheter för dig under perioden, men vi är övertygade om att den här ombyggnaden blir ett lyft för värme- och varmvattenkomforten i området.

Med vänlig hälsning
AB SigtunaHem
Göran Björklund
Tekniskt ansvarig
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

15:06 torsdag 24 januari

Senaste nytt