Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi bygger om värmecentralen

LÖNNGRÄND 6–68

Vi kommer utföra en ombyggnation i värmecentralen som försörjer fastigheterna på Lönngränd 6–68 med värme och varmvatten.

Arbeten utförs i värmecentralen som är placerad i teknikhuset vid infarten till Lönngränd 6–68, vilket medför att värmen kommer vara avstängd under nedanstående aviserad tid.

Ombyggnationen kommer att utföras torsdagen den 24 november och beräknas påbörjas klockan 09.00 och pågå fram till17.00.

Även kallvattnet kan påverkas och vara avstängt till och från.

Arbetet kan bli klart tidigare än utsatt sluttid.

Arbetet utförs av AB SigtunaHem tillsammans med Energimontage.

Värmesystemet skall räknas som trycksatt under hela aviseringstiden.

Med vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Göran Björklund
Driftchef
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

 

10:49 onsdag 23 november

Senaste nytt