Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi måste stänga av strömmen

LYCKOSTIGEN 11A.

Det har visat sig att en lägenhet i huset du bor i har haft fel el-mätare. Därför behöver vi nu kontrollera detta i alla lägenheter, så att inte fler lägenheter har fel mätare.

Vi kommer i och med kontrollen att bryta strömmen en kort stund.

Kontrollen görs torsdag 6 december mellan kl. 10–11 och tar max fem minuter per lägenhet.

För att kunna utföra kontrollen behöver vi komma in i din lägenhet. Om du inte är hemma under aviserad tid kan du hänga nyckeln i nyckeltuben och lämna säkerhetslåset olåst.

Har du husdjur meddela oss för att undvika eventuella rymningar.

Arbetet utförs av Vattenfall och SigtunaHem.

Efter kontrollen lägger vi ett meddelande hos dig om du har rätt eller fel mätare.
Visar det sig att du har fel mätare kommer Vattenfall att kontakta dig inom kort.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Ulrica Sköld
Bovärd
08-591 796 00
​info@sigtunahem.se

 

11:03 onsdag 5 december

Senaste nytt