Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi rensar ogräs och rustar planteringar

GLIMMERVÄGEN 2–4.

Med anledning av att det är så mycket ogräs i våra planteringar på Glimmervägen 2 och 4 vid parkeringarna ska vi nu ta ett omtag för att få ordning på detta.

Ogräset består av kvickrot. Kvickrot är ett ogräs som är svårt att rensa bort när det väl fått fäste. Därför kommer vi nu att ta bort buskar och sen gräva ur planteringarna för att få bort de etablerade ogräset.

Nästa steg är att stenbelägga ytorna mellan parkeringarna för att få en enhetlig yta.
Senare i vår kommer vi att återplantera friväxande buskar mot huskroppen.

Arbetet påbörjas den 15 mars och pågår fram till och med den 22 mars.

Arbetet utförs av Lunda Mark.

Viss störning med maskiner kan förekomma.

Hör av dig om du har frågor om upprustningen.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Alexander Lindqvist
Markchef
08-591 796 00
info@sigtunahem.se

09:30 tisdag 12 mars

Senaste nytt