Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vi ska justera in värmen

VÄSTRA BANGATAN 37.

Kommer under Tisdagen den 12 februari kl 8-16 att utföra kontroll och injustering av värmen i er fastighet.

Vi ber er därför att lämna nyckel i tuben om ni inte är hemma under den angivna tiden.

Vi ber er tillse att vreden på elementen är åtkomliga.

Arbetet utförs av personal från JG RÖR och Rolf Andersson VVS-Kontroll AB.

Har ni frågor ang. arbetet kontakta Rolf Andersson 070-7792700 eller undertecknad.

Vänliga hälsningar
AB SigtunaHem
Joaquim Valente
Tf Bovärdschef
08-591 796 00
​joaquim.valente@sigtunahem.se

 

13:37 torsdag 7 februari

Senaste nytt