Kulturtorget

På hörntomten bredvid Kulturskolan i Märsta centrum – där Centrumleden strålar samman med Stockholmsvägen – färdigställdes 2019 ett flerbostadshus med 51 lägenheter.

Här bor du med gångavstånd till Märsta station och förbindelser med såväl bussar som SL- och SJ-tåg. Runt knuten ligger Märsta Centrum där det i dagsläget finns ett 40-tal butiker och restauranger.

20 av lägenheterna på Kulturtorget är trygghetsboende 65+ med gemensamhetslokal. Det finns också ett antal kommersiella lokaler i markplan.

Punkthusen har solceller på taken i söderläge och de två lägre huskropparna har sedumtak. Gården omfamnas av ett vinkelformat hus och skapar en lugn oas innanför som skyddar från trafikbuller.

Läs mer om Kulturtorget