Västra Bangatan

22130_MÄRSTA_Västra Bangatan_sommar_01
22132_MÄRSTA_Västra Bangatan_översiktsbild_01

Västra Bangatan ligger centralt beläget i Märsta endast 200 meter från Märsta station och Sätuna Torg. Klassiska trevåningshus med putsad fasad och gavlar i tegel. Området har fina innergårdar både för barn och vuxna. Lek- och grillplatser och boulebana finns.

Västra Bangatan, Märsta, Sverige