Gnejsvägen

Tilgärdet, där Gnejsvägen ligger, är beläget i utkanten av Sigtuna stad, cirka två kilometer öster om centrum vid Märstavägen (väg 263). Området gränsar till skogs-och åkermark och har tillgång till fina rekreations- och strövområden i sin omedelbara närhet. Sigtunafjärden och Garnsviken ligger inom promenadavstånd.

Den lokala busstrafiken är väl anpassad till arbetstider och pendeltågstider. Det tar 5 minuter med buss till Sigtuna centrum och 15 minuter till Märsta station.

Det bilfria områdets bebyggelse är grupperad utmed lummiga gågator och runt stora gårdsrum med planteringar och lekplatser.f

De gröna gårdarna mellan husen öppnar upp sig mot en centralt belägen äng och skogsdunge.

Tilgärdet, där Gnejsvägen ligger, är beläget i utkanten av Sigtuna stad, cirka 2 kilometer öster om centrum, vid Märstavägen (väg 263). Området gränsar till skogs-/åkermark och har tillgång till fina rekreations- och strövområden i sin omedelbara närhet. Sigtunafjärden och Garnsviken ligger inom promenadavstånd.

Den lokala busstrafiken är väl anpassad till arbetstider och pendeltågstider. Det tar 5 minuter med buss till Sigtuna centrum och 15 minuter till Märsta station.

Det bilfria områdets bebyggelse är grupperad utmed lummiga gågator och runt stora gårdsrum med planteringar och lekplatser.

De gröna gårdarna mellan husen öppnar sig mot en centralt belägen äng och skogsdunge. Här ligger kvartersgården och en större lekplats.