Nyponvägen

Den fantastiska miljön i Sigtuna, med alla de kvaliteter som bjuds i form av historiska byggnader, pittoreska platser och inte minst läget vid Mälaren gör Pilsboområdet med sitt läge nära Sigtunas stadskärna unikt och attraktivt.

I Pilsbo har Sigtunahem skapat ett bostadsområde med småstadskänsla, med hus längs gator och runt en torgbildning. Arkitekturen är inspererad av Sigtunas egen småstadsidyll och den typiska tidiga 1900-tals trädgårdsstaden.

Bebyggelsen grupperas kring gårdar och består av små flerbostadshus, samt parhus. Bostadskomplement, såsom tvättstugor, sophus, förråd och garage ryms i envåningsbyggnader och utgör en integrerad del av bostadsbebyggelsen.

Flerfamiljshusen har putsade fasader, medan parhusen och bostadskomplementen har fasader av träpanel. Taken täcks av takpannor och plåtbeslagning.

Pilsboområdet erbjuder en kombination av trivsam boendemiljö, närhet till natur- och friluftsområden och ett utmärkt läge nära Arlanda, Uppsala och Stockholm.

Den fantastiska miljön i Sigtuna, med alla de kvaliteter som bjuds i form av historiska byggnader, pittoreska platser och inte minst läget vid Mälaren gör Pilsboområdet med sitt läge nära Sigtunas stadskärna unikt och attraktivt.

I Pilsbo har Sigtunahem skapat ett bostadsområde med småstadskänsla, med hus längs gator och runt en torgbildning. Arkitekturen är inspererad av Sigtunas egen småstadsidyll och den typiska tidiga 1900-tals trädgårdsstaden.

Bebyggelsen grupperas kring gårdar och består av små flerbostadshus, samt parhus. Bostadskomplement, såsom tvättstugor, sophus, förråd och garage ryms i envåningsbyggnader och utgör en integrerad del av bostadsbebyggelsen.

Flerfamiljshusen har putsade fasader, medan parhusen och bostadskomplementen har fasader av träpanel. Taken täcks av takpannor och plåtbeslagning.

Pilsboområdet erbjuder en kombination av trivsam boendemiljö, närhet till natur- och friluftsområden och ett utmärkt läge nära Arlanda, Uppsala och Stockholm.