Stora gatan 70-82

Kvarteret Nunnan ligger omedelbart väster om centrala Sigtuna. Stora torget med sitt lilla rådhus och omgivande köpcentrum ligger på gångavstånd ca 500 m bort.

Området ligger mycket vackert i en sluttning med utsikt mot söder över den vidsträckta Sigtunafjärden.
Tomten är inbäddad i grönska med stora träd och en gammal fruktträdgård som skall bevaras som rekreationsområde.

I nordost finns spännande utblickar mot den kulturhistoriskt mycket värdefulla miljön kring S:t Pers kyrkoruin och prästgården.

I väster ligger Sigtunastiftelsen med bibliotek och kulturella aktiviteter.

De sex bostadshusen grupperar sig kring ett trädomgärdat centralt beläget torg som delvis används till parkering. Husen har putsade fasader och tegelpannor på taken vilket anpassar husen väl till den övriga lokala byggnationen. Varje bostadshus har sin egen gård.

De flesta lägenheterna är lättillgängliga även för äldre och handikappade. Alla lägenheter har balkong eller skyddad uteplats på mark. Lägenheterna ut mot Stora gatan har inglasad balkong respektive uteplats.

Inom området finns två skyddade lekplatser. Närheten till strandpromenaden och den parklika omgivningen som övergår i ett större grönområde åt nordväst ger rika möjligheter till motion och rekreation.

Hobby- och gemensamhetslokaler finns i det centralt placerade kvartershuset.

Stora gatan, Sigtuna, Sverige