Väringavägen 21-55

Sandvreten ligger nära Sigtuna gamla stad med dess utbud av service och handel.

I anslutning till området finns naturskön terräng för lek och rekreation. Terrängen är kuperad vilket leder till relativt stora nivåskillnader inom bebyggelseområdet. På gården finns en mindre lekplats.

Husen är i två våningar med egen entré och uteplats i markplanet till varje lägenhet. Fasaderna av trä är målade i en gulbeige färgton och taken har tegelröda betongtakpannor. Skärmtak finns över samtliga entréer och balkonger.

Gården är fri från trafik, bilparkeringen är samlad till en enhet i områdets södra del med infart från Väringavägen.

Väringavägen, Sigtuna, Sverige