Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Ekonomi och HR

ljung-annette

Annette Ljung
Ekonomichef

gerdin-emelie

Emelie Gerdin
Redovisningsansvarig

Persson Liselott

Liselott Persson
Redovisningsekonom

Gustavsson Christina

Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör

Per Larsson

Per Larsson
Hyresekonom

Ekenberg Paola

Paola Lanza Ekenberg
Personalchef

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se