Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Telephone:Ring oss

Ekonomi och HR

ljung-annette

Annette Ljung
Ekonomichef

gerdin-emelie

Emelie Gerdin
Redovisningsansvarig

Persson Liselott

Liselott Persson
Redovisningsekonom

Gustavsson Christina

Christina Gustavsson
Ekonomiadministratör

Per Larsson

Per Larsson
Hyresekonom

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se