Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Förvaltning – bovärd

Vill du göra en serviceanmälan?
Logga in på Mina sidor och gör serviceanmälan här:

Vill du komma i kontakt med din bovärd?
Mejla info@sigtunahem.se

Valente Joaquim

Joaquim Valente
Tf Bovärdschef

Tollebäck John

John Tollebäck
Bovärd

Lindkvist Tommy

Tommy Lindkvist
Bovärd

Sköld Ulrica

Ulrica Sköld
Bovärd

Gustafsson Roger

Roger Gustafsson
Bovärd

Ala Keturi Reima

Reima Ala-Keturi
Bovärd

Bjork Gustaf

Gustaf Björk
Bovärd

Kajutti Mika

Mika Kajutti
Bovärd

Daun Mikael

Mikael Daun
Bovärd

Begaruk Bogdan

Bogdan Begaruk
Bovärd/reparatör

Ellan_Bjurfors

Ellan Bjurfors
Bovärd/Reparatör

Daniel_Porser

Daniel Porsér
Bovärd

Annica Wickström
Bovärd/vitvarutekniker

Andersson Matihas

Mathias Andersson
Bovärd

Ström Håkan

Håkan Ström
Bovärd/elansvarig