Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Telephone:Ring oss

Förvaltning – mark

Vill du göra en felanmälan?
Logga in på Mina sidor och gör felanmälanhär:

Vill du komma i kontakt med markpersonal?
Mejla info@sigtunahem.se

Alexander Lindqvist
Markchef

Helena Klausson
Markförvaltare

David Fischer
Projektledare mark (projektanställd)