Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Service och kommunikation

Service och kommunikation

Lind Anette

Anette Lind
Service- och kommunikationschef

Karlsson Katarina

Katarina Karlsson
Kommunikatör

Göran_Pettersson_liten

Göran Pettersson
Redaktör

Högström Theresia

Theresia Högström
Dokumenthanterare

Annerskog Fredrik

Fredrik Annerskog
IT-samordnare

El-Khoury Hatoun

Hatoun El-Khoury
Kontorsservice

Lagersten Marianne

Marianne Lagersten
VD-sekreterare

Kundservice och uthyrning

Lundqvist Maria

Maria Lundqvist
Kundservice- och uthyrningschef

Lyheden Sofia

Sofia Lyheden
Kundkoordinator

Mikaela Bergman
Kundkoordinator
(vik uthyrare)

Julia Johansson
Kundkoordinator

Rabaz Jamshir
Kundkoordinator

Marcus Kjellberg
Kundkoordinator

Sara Jonsson
Kundkoordinator (vik)

ahlsen_anette

Anette Ahlsén
Uthyrningssamordnare

Beijer Oscar

Oscar Beijer
Uthyrare

 

Skriv adressen så här för att skicka e-post direkt: förnamn.efternamn@sigtunahem.se