Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Telephone:Ring oss

Stab

labbe_paloma

Paloma Labbé
Stabschef

Denise Timmann
HR-ansvarig

Ali Neama
Trygghet- och säkerhetsstrateg

Göran Pettersson
Redaktör