Stab

Katarina Vikström
Tf Stabschef (vik HR-ansvarig)

Denise Timmann
HR-ansvarig
(Föräldraledig)

Ali Neama
Trygghet- och säkerhetsstrateg

Maziar Ahmadi
IT-ansvarig

Maria Carlsson
Marknadsansvarig

Katarina Karlsson
Kommunikatör

Göran Pettersson
Redaktör