Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Avstängning av vatten

19-01-2018

FREJGATAN 1–6, 7–13 OCH 25. Vi ska byta ventiler i huset du bor i och behöver stänga av vattnet. Arbetet kommer att utföras måndag den 22 januari och påbörjas kl. 8 och pågår fram till kl. 14. Arbetet medför att både varm- och kallvatten kommer att vara avstängt under aviserad tid. Tappa gärna upp vatten […]


Tillfällig avstängning av vatten

17-01-2018

LYCKOSTIGEN 3, 5, 7, 9, 10, 11 OCH 12. Vi kommer att stänga av tillförseln av vatten till husen för att utföra omkopplingar i och med att vi påbörjar renoveringsarbetet i hus 8. Arbetet kommer utföras torsdagen 18 januari och pågår mellan klockan 10 och 15. Tappa gärna upp vatten för eventuella behov. Vi hoppas […]


Viktigt om din ventilation

16-01-2018

TINGVALLAVÄGEN 34 B. Huset du bor i är utrustad med ett ventilationssystem som heter FTX. Systemet som styrs av en fläkt och har återvinning av värme gör så att luften kommer in och ut i din lägenhet. Det här systemet ger ett bättre utbyte av luft samtidigt som det är ett bra alternativ för miljön. […]


Upprustning av gården

15-01-2018

TINGVALLAVÄGEN 12–18. Nu ska vi renovera gården på Tingvallavägen 12–18. Arbetet startar onsdagen den 17 januari och pågår fram till och med den 30 april. Viss störning med maskiner och transporter kan förekomma. Periodvis kan det vara svårframkomligt. Arbetet utförs av Trädgårdsanläggare Hallblom. Vänliga hälsningar AB SigtunaHem Johanna Karlsson Markchef 08-591 796 00 info@sigtunahem.se


Vi reparerar värmecentralen

15-01-2018

DALGATAN 8–10, SÖDERGATAN 29 OCH STATIONSGATAN 5. Vi ska genomföra en reparation i värmecentralen som försörjer fastigheterna Dalgatan 8–10, Södergatan 29 samt Stationsgatan 5 med värme och varmvatten. Arbetet kommer att utföras torsdag den 18 januari och beräknas börja kl. 9 och pågå fram till kl. 11.30. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under […]


Rensning av cyklar

21-12-2017

MAGNEGATAN. Vi kommer att genomföra rensning av gamla cyklar i området ni bor i. Cyklar ni vill behålla märks upp med namn och lägenhets-nummer, övriga bedömer vi som skrot och fraktar bort. Omhändertagna cyklar kan återfås mot beskrivning av SigtunaHem. Cyklarna sparas i tre månader och därefter slängs dem. Vi vill också påminna om att […]


Vattenavstängning

20-12-2017

NORRBACKAVÄGEN 49–53,  ODENSALAVÄGEN 56–72. En akut vattenläcka har uppstått på Norrbackavägen 49 och för att kunna reparera läckan behöver vi stänga av både varm- och kallvatten på adresserna Norrbackavägen 49–53 och Odensalavägen 56–72. Arbetet kommer att utföras fredagen den 22 december och startar kl. 10 och beräknas vara klart kl. 12. Arbetet kan bli klart […]


Hissen avstängd

19-12-2017

HAMMARGATAN 17. Den 22 december kommer hissen att vara avstängd mellan klockan 10–11 för underhåll och service. Vänliga hälsningar AB SigtunaHem Robert Öhlin Bovärdschef 08-591 796 00 info@sigtunahem.se


Grävarbeten

15-12-2017

TINGVALLAVÄGEN 12, 16 och 18. Vi har hittat fukt i källaren som beror på ett stopp i dränerings-rören. Därför behöver vi nu gräva vid portarna på Tingvallavägen 16 för att komma åt rören. Arbetet har redan startat och kommer att pågå fram till och med den 31 mars. Sämre framkomlighet, störning med maskiner och transporter kan […]


Störande ljud – bildning

12-12-2017

STORA BRÄNNBOVÄGEN 11. Vi ska genomföra ett bilningsarbete i garaget i huset du bor i. Detta kommer medföra störande ljud. Arbetet utförs torsdag den 14 december mellan kl. 8 och 16. Periodvis under dagen kan de låta extra mycket då vi ska borra i betongen. Arbetet utförs av Erlandsson bygg Kontaktperson är Niclas Johansson, 070-189 […]