Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Cykelrensning

16-10-2018

DIAGONALEN 1–5, ODALVÄGEN 2–6, TINGVALLAVÄGEN 38–40 OCH TVÄRVÄGEN 11–15.  Vi kommer att rensa cyklar på gårdarna där ni bor med start måndag 5 november. Vänligen märk upp din/dina cyklar med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Omhändertagna cyklar kan återfås från SigtunaHem mot beskrivning. Övriga cyklar bedömer vi ägarlösa och lagerhålls i tre månader. Därefter transporteras cyklarna […]


Vi behöver spola avlopp

12-10-2018

STATIONSGATAN 17A–C. På grund av överhängande risk för översvämning i huset du bor i så behöver vi högtrycksspola följande i alla lägenheter: • köksavlopp • tvättställ i badrum, golvbrunn i badrum Arbetet kommer påbörjas måndag 22 oktober och pågår till och med den 25 oktober, mellan kl. 8 och 15.30. För att kunna utföra arbetet […]


P-platser stängs tillfälligt 

05-10-2018

LÖNNGRÄND. Vi ska utföra grävarbete för att ta bort buskar och och rusta upp sex parkeringsplatser (platserna 1-6) i ert område. Arbetet utförs under vecka 43, måndag-fredag 22-26 oktober, på dagtid kl. 08-16. De berörda p-platserna kommer att vara avstängda och kan inte användas under tiden som arbetet pågår. Vi hänvisar till övriga lediga p-platser […]


Vattenavstängning

01-10-2018

LYCKOSTIGEN 3–12. På grund av omkopplingsarbeten i undercentralen på Lyckostigen måste vi stänga av vattnet i huset du bor i. På Lyckostigen 3, 5, 9 och 7 kommer varmvattnet vara avstängt. På Lyckostigen 8, 10 och 12 kommer både varm- och kallvatten vara avstängt. Arbetet kommer ske onsdagen den 3 oktober mellan kl. 9 och […]


Störande ljud

01-10-2018

SÄTUNAVÄGEN 6. Vi ska riva ett badrum på Sätunavägen 6A då vi har en vattenskada där. Det här innebär att vi måste utföra jobb som kan låta extra mycket under de första två dagarna. Arbetet påbörjas 3 oktober och pågår i cirka 12 veckor mellan kl. 8 och 16 helgfria vardagar. Arbetet utförs av Imola […]


Vi ska skapa säkrare och roligare lekplatser

01-10-2018

ALLA HYRESGÄSTER. Vi har under sommaren gått igenom alla våra lekplatser och lekutrustningar med hjälp av en extern, certifierad besiktningsman. Resultatet från besiktningen säger att många av lekplatserna är gamla och slitna samt att underlagen att falla på kan förbättras. I detta arbete har vi också sett över hur lekplatserna är placerade. Och vi kan […]


Vi lagar asfalten på parkering

21-09-2018

TINGVALLAVÄGEN 6. Efter många önskemål och lång väntan ska vi nu laga asfalten, bredda rutorna och måla linjerna på er parkeringsplats. Vi hoppas därför på ett gott samarbete för att kunna genomföra målning på ett smidigt sätt. Arbetet ska utföras på parkeringsplatserna på Tingvallavägen 6. Arbetet kommer ske den 25-26 september mellan kl. 8 och […]


Störande arbete under helgen

13-09-2018

BLOMSTERVÄGEN. Vi behöver anpassa ställningen som är monterad på Blomstervägen 3 mot fasaden. Anpassningen kommer utföras under helgen den 15–16 september mellan kl. 9 och 17. Arbetet utförs av Axela. Kontaktperson Jesper Borgvall, 08-588 966 44. Vi hoppas att detta inte kommer vara allt för störande. Vänliga hälsningar AB SigtunaHem Robert Öhlin Bovärdschef 08-591 796 00 info@sigtunahem.se


Förhyrda p-platser försenas

06-09-2018

MÄRSTA. Vi är ännu inte helt klara med parkeringsytorna i alla områden. Detta innebär att du som sedan tidigare har ett boende- eller besökstillstånd som går ut 9 september kommer att kunna fortsätta att använda det. Q-park har också fått denna information. Vår ambition är att omgörningen ska vara klart innan årsskiftet och när det […]


Renovering av balkonger

06-09-2018

SÖDERGATAN 8. Vi kommer nu att börja renovera balkongerna i huset du bor i. I och med renoveringen kommer befintliga balkonggolv tas bort och nya gjutas. VIKTIGT! Du behöver nu tömma hela din balkong från alla saker, möbler, blomkrukor, mattor, trallgolv et cetera. Förberedande arbeten startar den 17 september och från och med den 24 […]