Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

I mina kvarter

Till hyresgäster på Odensalavägen 66

14-07-2017

  Störande ljud! En vattenläcka har uppstått i en lägenhet i fastigheten och vi behöver i och med detta göra en del arbeten för att återställa läckan.   Arbetet kommer att påbörjas torsdag den 20 juli och kommer att pågå i ca 2 dagar. Våra entreprenörer arbetar från kl. 8 till 16 på vardagar. Periodvis […]


Till hyresgäster på Buregatan 5

13-07-2017

Störande ljud! En vattenläcka har uppstått i en lägenhet i fastigheten och vi behöver i och med detta göra en del arbeten för att återställa läckan.   Arbetet kommer att påbörjas onsdag den 19 juli och kommer att pågå i ca 12 veckor. Våra entreprenörer arbetar från kl. 8 till 16 på vardagar. Periodvis/ eller de […]


Till hyresgäster på Jupitergatan 14

13-07-2017

Märsta 2017-07-13   Renovering av förskolan Raketen Man kommer att renovera förskolan, byta mattor och måla och göra och göra en del underhållsarbeten. Arbetet kommer att påbörjas måndagen den 10 juli och kommer att pågå i 4 veckor, och vara helt klart vecka 33. Våra entreprenörer arbetar från kl. 8 till 16 på vardagar. Periodvis/ […]


Uthyrning och HLU/Tillval i sommar

30-06-2017

ALLA HYRESGÄSTER. Under vecka 30 (måndag 24 juli–fredag 28 juli) så är vår uthyrning stängd. Detta innebär att inga uthyrningsärenden kommer att hanteras under den veckan. Dessutom kommer HLU/tillvalsbeställningar som görs under sommarperioden att registreras först efter semesterperioden, i mitten av augusti. Vänliga hälsningar, SigtunaHem Kundservice/uthyrning 08-591 796 00 info@sigtunahem.se    


Värmecentral byggs om

15-06-2017

LINDVÄGEN 2–46. Vi ska utföra en ombyggnation i värmecentralen som försörjer huset du bor i med värme och varmvatten. Arbetet kommer att utföras måndag den 19 juni klockan 08–15. Med anledning av arbetet kommer tillgången till varmvatten och värme att vara begränsad eller eventuellt utebli helt under aviseringstiden. Arbetet utförs av SigtunaHem tillsammans med SENS Energy Management AB. […]


Ny bokningstavla i tvättstugan

15-06-2017

VÄSTRA BANGATAN 31 – 43. Vi kommer att byta ut bokningstavlan för tvättstugan, och nu driftsätta de nya systemet. Den 21 juni plockar vi bort den gamla bokningstavlan. Du som använder tvättstugan behöver snarast möjligt flytta över dina bokade tider till den nya elektroniska bokningstavlan. Till och med den 20 Juni gäller den gamla bokningstavlan parallellt med den nya, men […]


Nya garageportar monteras

15-06-2017

  LYCKOSTIGEN. Vi kommer nu att påbörja monteringen av nya garageportar i ert område. Monteringsarbetet påbörjas den 26 juni och pågår till och med den 29 juni. Arbetet utförs vardagar klockan 07–16. Observera att bilen inte kan stå parkerad i garaget under monteringsarbetet, samt att det måste vara fritt från saker tre meter in i […]


Vi sätter upp vägbommar

15-06-2017

SÖDERGATAN 41–55. På ett möte tidigare i år framkom önskemål om att sätta upp vägbommar i område du bor i. Efter att räddningstjänst har godkänt planerna kommer vi nu påbörja arbetet med att sätta upp bommarna under perioden 19–30 juni. Viss störning i form av buller kan förekomma vid monteringsarbetet. Målet med bommarna är att öka […]


Dags att hämta nyckeltaggar

07-06-2017

VÄSTRA BANGATAN. Nu är det dags att hämta och kvittera ut nyckeltaggar till de nya låssystemet till din entréport och tvättstuga. Du kan hämta dina nyckeltaggar hos SigtunaHem på Stationsgatan 6A med start från och med den 13 juni. Taggen kvitteras ut av kontraktsinnehavaren, tag med legitimation, eller fullmaktstagare som uppvisar både sitt och fullmaktgivarens […]


Parkering Valsta centrum

07-06-2017

VALSTA CENTRUM. Onsdagen den 7 Juni stängs den allmänna parkeringsytan mellan torget och Valsta kolgrill. Sigtuna kommun kommer under perioden 7–30 juni att bygga om och färdigställa parkeringsytan. Sigtuna kommun hänvisar under byggtiden till övriga allmänna parkeringsplatser i området och till den tillfälliga parkeringsytan vid Brage förskola. Vänliga hälsningar, SIgtunaHem 08-591 796 00 info@sigtunahem.se