Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Rensning av cyklar

10-06-2019

LYCKOSTIGEN 7A–C. Vi kommer att rensa cyklar i huset du bor i och på gården den 19 Juni 2019. Vänligen märk upp din/dina cyklar med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Omhändertagna cyklar kan återfås från SigtunaHem mot beskrivning. Övriga cyklar bedömer vi ägarlösa och lagerhålls i tre månader. Därefter transporteras cyklarna till återvinning. Vi vill […]


Montering av nya garageportar

10-06-2019

VÄRINGAVÄGEN 21-55. Vi kommer nu att påbörja monteringen av nya garageportar. Monteringsarbetet kommer utföras den 27 juni och pågår mellan kl. 7 och 16. Observera att bilen inte kan stå parkerad i garaget under monteringsarbetet, samt måste det vara fritt från saker tre meter in i garaget. Parkera i den mån det går på gästparkeringen […]


Störande ljud – reparation vattenskada

10-06-2019

GNEJSVÄGEN 73. Vi håller på att renovera ett badrum i en av lägenheterna i huset du bor i då vi har en vattenskada där. Vi behöver nu utföra en åtgärd som kan låta extra mycket. Arbetet genomförs den 10 juni och pågår mellan kl. 8 och 16. Hela arbetet med renoveringen kommer pågå cirka fyra […]


Störande ljud – reparation vattenskada

10-06-2019

SMEDSGRÄND 1 OCH SÄTUNAVÄGEN 3. Vi håller på att renovera ett badrum i två av lägenheterna i fastigheten du bor i då vi har en vattenskada där. Vi behöver nu utföra åtgärder som kan låta extra mycket. Arbetet pågår till och med den 5 juli mellan kl. 8 och 16, helgfria vardagar. Vattnet kan komma […]


Montering av garageportar

05-06-2019

LINDVÄGEN Vi kommer nu att påbörja monteringen av nya garageportar.  Monteringsarbetet kommer utföras den 1 juli och pågår mellan kl. 7 och 16. Observera att bilen inte kan stå parkerad i garaget under monteringsarbetet, samt måste det vara fritt från saker tre meter in i garaget. Parkera i den mån det går på gästparkeringen eller […]


Montering av nya garageportar 

05-06-2019

VÄRINGAVÄGEN 21–55. Vi kommer nu att påbörja monteringen av nya garageportar. Monteringsarbetet kommer utföras den 27 juni och pågår mellan kl. 7 och 16. Observera att bilen inte kan stå parkerad i garaget under monteringsarbetet, samt måste det vara fritt från saker tre meter in i garaget. Parkera i den mån det går på gästparkeringen […]


Ny nyckeltagg till vinden

29-05-2019

HAMMARGATAN 3–5. Det har kommit till vår kännedom att obehöriga kommer in till vinden. Vi har upptäckt både rökning och att det ställs grovsopor i gångarna.  Så från och med den 17 juni behöver du ha en ny nyckeltagg för att komma in till vinden. Taggen kvitteras ut hos Kundservice på SigtunaHem på Stationsgatan 6A […]


Ny nyckeltagg till vinden 

29-05-2019

HAMMARGATAN 17. Det har kommit till vår kännedom att obehöriga kommer in till förråden. Vi har upptäckt både rökning och att det ställs grovsopor i gångarna. Så från och med den 24 juni behöver du ha en ny nyckeltagg för att komma in till förråden. Taggen kvitteras ut hos Kundservice på SigtunaHem på Stationsgatan 6A […]


Ny nyckeltagg till vinden 

29-05-2019

MJÖLNERGATAN 4–6. Det har kommit till vår kännedom att obehöriga kommer in till vinden. Vi har upptäckt både rökning och att det ställs grovsopor i gångarna. Så från och med den 17 juni behöver du ha en ny nyckeltagg för att komma in till vinden. Taggen kvitteras ut hos Kundservice på SigtunaHem på Stationsgatan 6A […]


Målning av panel, fönster och dörrar 

29-05-2019

TALLSTIGEN 23–25. Målning av panel samt fönster och dörrar kommer att ske i ditt bostadsområde samtidigt kommer en del panel att bytas ut. Snickeriarbetena påbörjas under vecka 24 den 10 juni. Måleriarbetet startar senare preliminärt i början av juli. Arbetet pågår preliminärt till slutet av september. Målningen kommer ske från ställning samt vid vissa arbeten […]


    Områden