Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Nu rensar vi cykelställen

30-04-2020

ROSERSBERGSVÄGEN 40-46. Vi kommer att rensa cyklar vid cykelstället i huset där du bor 12 maj Vänligen märk upp din/dina cyklar med hjälp av talong som du får med posten. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Och kryssa i om du vill spara eller kasta dessa. Omhändertagna cyklar och dylikt som inte är […]


Rensning av cyklar och dylikt

29-04-2020

VIKINGAVÄGEN. Vi kommer att rensa cyklar och dylikt i huset och i cykelstället där under vecka 20. Vänligen märk upp din/dina cyklar och dylikt med hjälp av talongen som du får med posten. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Och kryssa i om du vill spara eller kasta dessa. Omhändertagna cyklar och […]


Så säkrar du blomlådorna

21-04-2020

BUREGATAN. Vi vill informera om att blomlådor måste hänga på insidan av räcket på grund av: olycksrisk – blomlådan kan ramla ner att blommor och växter skräpar ned att vid vattning, kan vatten rinna ner på balkonger och uteplatser längre ned i huset. Blomlådor på insidan ska dessutom förankras i räcket ordentligt. Tack för din […]


Öppet nät försenas

20-04-2020

DROTTNINGVÄGEN. Tyvärr är installationen av öppet nät försenad i ditt bostadsområde. Som du kanske redan har sett så pågår grävningsarbeten. Det har krävts mer omfattande arbete för att säkerställa att alla ledningar uppfyller den kvalité som behövs för ett öppet nät. Självklart kommer vi att kreditera den höjning som aviserats på majhyran Vi ber att […]


Öppningen av tvättbod försenad

16-04-2020

NORRBACKAVÄGEN 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 OCH 37. Vi väntar på en el-central som tyvärr har blivit försenad på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Vi hoppas att el-centralen kommer idag på eftermiddagen men det är stor risk att den kommer tidigast imorgon torsdag den 16 april. Därefter behöver vi tid för att […]


Rensning av cykelställ

06-04-2020

MARMORVÄGEN 1–29. Vi kommer att rensa cyklar vid cykelstället i huset där du bor 15 april. Vänligen märk upp din/dina cyklar med hjälp av talongen som du får i brevlådan. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Och kryssa i om du vill spara eller kasta cyklarna som du märker upp. Omhändertagna cyklar […]


Installation av tvättboden försenad

03-04-2020

NORRBACKAVÄGEN 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 OCH 37. Tvättboden är levererad och på plats men det kommer ta lite längre tid att ordna med vatten, avlopp, el och installationer så den kommer inte att vara i bruk förrän den 16 april. Så du kan fortsätta och tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 25 till […]


Nya stickproppar monteras

27-03-2020

FREJGATAN 1–2. Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden. På grund av detta kommer vi byta uttagen för anslutning av taklampor i din […]


Cykelrensning

27-03-2020

TROLLBERGSVÄGEN 14-18. Vi kommer att rensa cyklar i husets cykelrum Tisdagen 7 april 2020. Vänligen märk upp din/dina cyklar med hjälp av talongen som du får i pappersavisering i brevlådan. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Omhändertagna cyklar kan återfås från SigtunaHem mot beskrivning. Övriga cyklar bedömer vi ägarlösa och lagerhålls i […]


Avstängning av värme och varmvatten

25-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 21–47. Med anledning av Norrbacka Omvandling ska vi utföra en ombyggnation i värmecentralen som försörjer huset du bor i med värme och varmvatten. Arbeten utförs i värmecentralen, vilket medför att värme och varmvatten kommer vara avstängd under nedanstående aviserad tid. Ombyggnationen utförs tisdagen den 31 mars och beräknas påbörjas kl. 8 och pågå fram […]


    Områden