Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Kontroll av eldragning

27-03-2017

VÄSTRA BANGATAN 43 C–D. Då vi har haft problem med elkopplingen för vissa lägenheter efter renoveringen kommer vi nu göra en genomgående kontroll av eldragningen. Kontrollen genomförs onsdag den 29 mars mellan 13.00–16.00. För att kunna utföra kontrollen behöver vi tillträde till din lägenhet under aviserad tid. Om du inte är hemma under ovanstående tider vänligen häng […]


Borttagning av buskar och träd

23-03-2017

LINDVÄGEN. Med anledning av ett målningsarbete och taktvätt som ska genomföras i området måste vi på baksidan av Lindvägen 38–42 förbereda för framkomligheten för en skylift. Detta innebär att vi tar bort buskar och ett mindre träd cirka fyra meter ut från staketen. Arbetet utförs tisdag 28 mars mellan klockan 07–16 av SigtunaHems egen personal. Förhoppningen är att […]


Vattenledning repareras

21-03-2017

STATIONSGATAN 3. Vi ska reparera vattenledningen som försörjer fastigheten på Stationsgatan 3 med vatten. Vattnet kommer att vara avstängt under reparationstiden. Arbetet utföras onsdag den 22 mars och beräknas pågå mellan 17.00–18.30. Arbetet kan bli klart tidigare än utsatt sluttid och utförs av personal från Sigtuna kommun. Med vänliga hälsningar AB SigtunaHem Göran Björklund Driftchef 08-591 796 00 […]


Vi utför markarbeten

21-03-2017

STORA GATAN 36–38. Vi kommer under våren att utföra diverse markarbeten vid huset du bor i. Vi ska bland annat gräva bort buskar och gräs på miljöhusets baksida för att sedan hårdgöra ytan där samt flytta miljöhusdörren till den sidan. Detta för att slippa få in sopbilen på den lilla vägen. Vi ska sätta kantsten på […]


Rutten björk fälls

17-03-2017

DROTTNINGVÄGEN. Under vecka 12 kommer en björk att fällas vid boulebanan. Den är rutten och måste tas bort omedelbart. Samtidigt kommer framkomlighetsbeskärning (ta bort grenar) utföras på träden vid infarten till Drottningvägen samt på några träd längs Rosersbergsvägen. Kanske kommer detta medföra oljud under arbetes gång. Arbetet utförs av Rosersbergs Trädfällning AB. Kontaktperson: Johanna Karlsson, […]


Tvättning av takpannor

13-03-2017

LINDVÄGEN 32–46. Vi kommer att tvätta takpannorna på huset du bor i. Tvättningen påbörjas den 27 mars och beräknas vara klar den 7 maj. Arbetet utförs helgfria vardagar med start klockan 07.00 och avslutas för dagen senast 18.00. Arbetet utförs från skylift och tvättningen sker till 100 procent med unikt rent kallt vatten enligt den så kallade Qlean-metoden, […]


Montering av gatuadresskyltar

13-03-2017

MAGNE- OCH YMERGATAN. Med anledning av att de skyltar med gatuadresserna som sitter på husen är i så dåligt skick kommer vi nu byta ut dessa till nya fräscha. Vi kommer samtidigt att byta ut till tydligare nummerskyltar vid entréerna. Monteringen påbörjas den 14 mars och pågår till och från fram till den 24 mars. […]


Tack för ert miljöengagemang!

13-03-2017

ROSERSBERGSVÄGEN 40–46. Vi är i full gång med att inventera alla våra miljöhus, miljörum och elektronikrum. Syftet med inventeringen är att se över hur miljöhusens funktioner, utrustning och utformning ser ut. Titta på trivsel och trygghet samt hur källsorteringen fungerar. När vi öppnade dörren till miljörummet på Rosersbergsvägen blev vi glatt överraskade över den ordning det […]


Vi målar trapphus

06-03-2017

MAGNEGATAN 26–60. Vi kommer med start i slutet av vecka 11 (13–19 mars) börja måla trapphusen på Magnegatan 26–60. Vi ska måla sammanlagt 18 trapphus i den här etappen. Målningsarbetet kommer att pågå under hela 2017 och avisering sätts upp i god tid när det är dags för just ditt trapphus. Målningsarbeten utförs av Arlanda Måleri. […]


Markundersökning

06-03-2017

MAGNE-/YMERGATAN. Vi ska undersöka marken i ditt område för att bestämma jordarter och djup till berg. Vi ska också kontrollera om marken innehåller föroreningar och radon. Undersökningen sker onsdag–torsdag 8–9 mars mellan klockan 08 och 16. Varje undersökningspunkt tar cirka 20–30 minuter att genomföra. Arbetet utförs med en så kallad borrbandvagn. Inom undersökningsområdet är vägarna ibland […]


    Områden