Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Vi målar trapphus

06-03-2017

MAGNEGATAN 26–60. Vi kommer med start i slutet av vecka 11 (13–19 mars) börja måla trapphusen på Magnegatan 26–60. Vi ska måla sammanlagt 18 trapphus i den här etappen. Målningsarbetet kommer att pågå under hela 2017 och avisering sätts upp i god tid när det är dags för just ditt trapphus. Målningsarbeten utförs av Arlanda Måleri. […]


Markundersökning

06-03-2017

MAGNE-/YMERGATAN. Vi ska undersöka marken i ditt område för att bestämma jordarter och djup till berg. Vi ska också kontrollera om marken innehåller föroreningar och radon. Undersökningen sker onsdag–torsdag 8–9 mars mellan klockan 08 och 16. Varje undersökningspunkt tar cirka 20–30 minuter att genomföra. Arbetet utförs med en så kallad borrbandvagn. Inom undersökningsområdet är vägarna ibland […]


Vi sätter in temperaturgivare

28-02-2017

SÄTUNAVÄGEN 1. Vi ska svetsa in temperaturgivare i ditt hus. Arbete kommer att utföras i undercentralen och medför att varmvatten och delvis kallvatten kommer att vara avstängt under reparationstiden. Arbetet utförs onsdag 1 mars och beräknas pågå mellan 10–12. Arbetet kan bli klart tidigare än utsatt sluttid. Med vänliga hälsningar Göran Björklund Driftchef AB SigtunaHem 08-591 796 00 info@sigtunahem.se  


Ventilation – kontroll

28-02-2017

MAGNEGATAN 30 För att säkra en god inomhusmiljö ska vi nu kontrollera ventilationen för att slippa dålig lukt och överhörning mellan lägenheter. Arbetet utförs fredag den 3 mars och pågår 08–16. För att kunna utföra arbetet behöver vi tillträde till din lägenhet under aviserad tid. Om du inte är hemma under ovanstående tid vänligen häng nyckel […]


Vi besiktar efter renoveringen

22-02-2017

MAGNE-/YMERGATAN. Det har inkommit synpunkter på utfört arbete efter renoveringen och vi ska nu besikta lägenheter utifrån dessa för att bestämma eventuella åtgärder. Besiktningarna utförs eftermiddag/kväll tisdag 28 februari mellan klockan 16.00 och 20.00. Vi ser gärna att ni är hemma under ovanstående tider så att vi tillsammans kan gå igenom synpunkterna. Besiktningen utförs av Robert Öhlin, […]


Vi rustar upp gården

22-02-2017

STORA GATAN 70–82. Vi kommer nu rusta upp gården vid huset du bor i. Arbetet påbörjas denna vecka och kommer att pågå under hela våren och sommaren. Dessa idéer presenterades för Hyresgästföreningen i vintras: Lekplatsen tas bort och ersätts med en sittplats i en pergola och med planteringar. En del buskar och häckar kommer att tas […]


Vi lagar porttelefonen

22-02-2017

SLEIPNERFGATAN 33 Porttelefonen i huset du bor i fungerar inte som den ska. Det har visat sig att ringer någon på så hamnar samtalet hos någon annan hyresgäst i huset än avsett. Därför måste nu svarsapparaten i din lägenhet programmeras om. Arbetet med omprogrammeringen sker torsdag 9 mars mellan klockan 08.00 och 16.00. För att kunna utföra […]


Brandkåren kommer på besök

15-02-2017

SÖDERGATAN 41–55. Torsdag den 16 februari klockan 13.00 kommer Brandkåren Attunda till Södergatan nord för att göra brandrondering tillsammans med oss på SigtunaHem. Troligtvis har brandkåren med sig sina utryckningsfordon för att kunna provköra och kontrollera att det snabbt och säkert går att komma in och ut i området. Så om du ser brandbilar och […]


Vi reparerar värmepump

14-02-2017

ROSERSBERGSVÄGEN 36-43 Vi ska utföra en reparation i värmecentralen som försörjer fastigheterna på Rosersbergsvägen 36–43 med värme och varmvatten. Arbeten utförs i värmecentralen på Rosersbergsvägen 36 där värmepumparna är placerade vilket kommer medföra störningar i området. Arbetet kommer att utföras tisdagen den 21 februari och beräknas pågå mellan klockan 09–13. Arbetet kan bli klart tidigare än utsatt sluttid. […]


Våra markvärdar har utbildning 14-15 februari …

14-02-2017

… och cirka 20 personer kommer att befinna sig i grupp i Norrbackaområdet. Vänliga hälsningar AB SigtunaHem


    Områden