Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Öppet nät – information om coronaviruset

20-03-2020

TILL HYRESGÄSTER SOM SKA FÅ INSTALLATIONER. SigtunaHem tar situationen med coronaviruset på största allvar och följer noggrant utvecklingen. Detta har inverkan på våra rutiner framöver och vi kommer att iaktta särskild aktsamhet för att inte sprida smitta vidare i samhället, se mer om detta här. Vår egen personal som arbetar i fastigheterna och våra övriga […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 35 och 37. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? För dig som idag tvättar i tvättstugan på Norrbackavägen 43 kommer en ”tvättbod” att […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 39, 41 och 45. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Du kommer kunna tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 51. Tvättstugan på Norrbackavägen 51 […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 21, 23, 27, 29, 31 och 33. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? För dig som idag tvättar i tvättstugan på Norrbackavägen 25 […]


Stängning av tvättstugor 

19-03-2020

ODENSALAVÄGEN 60, 62, 64, 68. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Du kommer kunna tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 51. Tvättstugan på Norrbackavägen 51 […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 47, 49, 53 OCH ODENSALAVÄGEN 70, 72. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Tvättstugan på Norrbackavägen 51 utökas med två tvättgrupper. Detta innebär […]


Grävning för kulvert

17-03-2020

LYCKOSTIGEN. Med anledning av att kulverten som leder värmesystemet i huset du bor i är i dåligt skick behöver nu åtgärda detta. Det innebär att vi kommer att utföra grävningsarbete i området. Vi kommer spärra av med byggstängsel och placera ut så kallade körplåtar för att underlätta framkomligheten. Det kommer att bli lerigt och störande […]


Mätning av uteplatser

17-03-2020

BUREGATAN. Vi kommer utföra en inmätning av din uteplats under tisdagen den 24 och onsdagen den 25 mars. Detta innebär att en till två personer kommer att befinna sig på din uteplats med ett mätinstrument för att samla in information om markhöjder. Underlaget ska sedan användas för kommande projektering av området. Det är Bjerking som […]


Avstängning av vatten

16-03-2020

GRANITVÄGEN 3–55. I samband med en återställning av en vattenskada i en lägenhet i området så kommer vi behöva stänga av allt vatten tillfälligt. Avstängning av allt vatten kommer att ske tisdag 17 mars mellan kl. 9 och 11. Arbetet utförs av Erlandsson Bygg. Kontaktperson är Roger Schulz, 070 189 02 16. Det kan förekomma […]


Nu rustar vi upp Post Nisses gränd

16-03-2020

KYRKOLUNDEN. Nu är det dags att rusta upp Post Nisses gränd. Denna yta som tidigare var en lekplats kommer att göras om till en fickpark. Vi kommer lägga plattor på delar av ytan och låta den andra ytan vara belagd med stenmjöl för att knyta an till Sigtunas historia. Vi kommer även att ta bort […]


    Områden