Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Rensning av cykelställ

06-04-2020

MARMORVÄGEN 1–29. Vi kommer att rensa cyklar vid cykelstället i huset där du bor 15 april. Vänligen märk upp din/dina cyklar med hjälp av talongen som du får i brevlådan. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Och kryssa i om du vill spara eller kasta cyklarna som du märker upp. Omhändertagna cyklar […]


Installation av tvättboden försenad

03-04-2020

NORRBACKAVÄGEN 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35 OCH 37. Tvättboden är levererad och på plats men det kommer ta lite längre tid att ordna med vatten, avlopp, el och installationer så den kommer inte att vara i bruk förrän den 16 april. Så du kan fortsätta och tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 25 till […]


Nya stickproppar monteras

27-03-2020

FREJGATAN 1–2. Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden. På grund av detta kommer vi byta uttagen för anslutning av taklampor i din […]


Cykelrensning

27-03-2020

TROLLBERGSVÄGEN 14-18. Vi kommer att rensa cyklar i husets cykelrum Tisdagen 7 april 2020. Vänligen märk upp din/dina cyklar med hjälp av talongen som du får i pappersavisering i brevlådan. Fyll i talongen med ditt lägenhetsnummer, namn och datum. Omhändertagna cyklar kan återfås från SigtunaHem mot beskrivning. Övriga cyklar bedömer vi ägarlösa och lagerhålls i […]


Avstängning av värme och varmvatten

25-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 21–47. Med anledning av Norrbacka Omvandling ska vi utföra en ombyggnation i värmecentralen som försörjer huset du bor i med värme och varmvatten. Arbeten utförs i värmecentralen, vilket medför att värme och varmvatten kommer vara avstängd under nedanstående aviserad tid. Ombyggnationen utförs tisdagen den 31 mars och beräknas påbörjas kl. 8 och pågå fram […]


Öppet nät – information om coronaviruset

20-03-2020

TILL HYRESGÄSTER SOM SKA FÅ INSTALLATIONER. SigtunaHem tar situationen med coronaviruset på största allvar och följer noggrant utvecklingen. Detta har inverkan på våra rutiner framöver och vi kommer att iaktta särskild aktsamhet för att inte sprida smitta vidare i samhället, se mer om detta här. Vår egen personal som arbetar i fastigheterna och våra övriga […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 35 och 37. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? För dig som idag tvättar i tvättstugan på Norrbackavägen 43 kommer en ”tvättbod” att […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 39, 41 och 45. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Du kommer kunna tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 51. Tvättstugan på Norrbackavägen 51 […]


Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 21, 23, 27, 29, 31 och 33. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? För dig som idag tvättar i tvättstugan på Norrbackavägen 25 […]


Stängning av tvättstugor 

19-03-2020

ODENSALAVÄGEN 60, 62, 64, 68. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Du kommer kunna tvätta i tvättstugan på Norrbackavägen 51. Tvättstugan på Norrbackavägen 51 […]


    Områden