Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Stängning av tvättstugor

19-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 47, 49, 53 OCH ODENSALAVÄGEN 70, 72. Nu när Norrbacka Omvandling startar kommer tvättstugorna på Odensalavägen 64, Norrbackavägen 25 och 43 stängas. Tvättstugorna ska rivas och ge plats för tre nya bostadshus. Mer om omvandlingen kan du läsa på norrbackaomvandling.se. VAR SKA JAG TVÄTTA? Tvättstugan på Norrbackavägen 51 utökas med två tvättgrupper. Detta innebär […]


Grävning för kulvert

17-03-2020

LYCKOSTIGEN. Med anledning av att kulverten som leder värmesystemet i huset du bor i är i dåligt skick behöver nu åtgärda detta. Det innebär att vi kommer att utföra grävningsarbete i området. Vi kommer spärra av med byggstängsel och placera ut så kallade körplåtar för att underlätta framkomligheten. Det kommer att bli lerigt och störande […]


Mätning av uteplatser

17-03-2020

BUREGATAN. Vi kommer utföra en inmätning av din uteplats under tisdagen den 24 och onsdagen den 25 mars. Detta innebär att en till två personer kommer att befinna sig på din uteplats med ett mätinstrument för att samla in information om markhöjder. Underlaget ska sedan användas för kommande projektering av området. Det är Bjerking som […]


Avstängning av vatten

16-03-2020

GRANITVÄGEN 3–55. I samband med en återställning av en vattenskada i en lägenhet i området så kommer vi behöva stänga av allt vatten tillfälligt. Avstängning av allt vatten kommer att ske tisdag 17 mars mellan kl. 9 och 11. Arbetet utförs av Erlandsson Bygg. Kontaktperson är Roger Schulz, 070 189 02 16. Det kan förekomma […]


Nu rustar vi upp Post Nisses gränd

16-03-2020

KYRKOLUNDEN. Nu är det dags att rusta upp Post Nisses gränd. Denna yta som tidigare var en lekplats kommer att göras om till en fickpark. Vi kommer lägga plattor på delar av ytan och låta den andra ytan vara belagd med stenmjöl för att knyta an till Sigtunas historia. Vi kommer även att ta bort […]


Cykelförråd stängs och rivs

16-03-2020

NORRBACKAVÄGEN. Vi ska nu påbörja Norrbacka Omvandling och behöver dra om vissa vägar för att räddningstjänst och våra miljöfordon ska kunna komma in i området på ett säkert och tryggt sätt. Detta innebär att cykelrummet som idag finns vid miljöhuset på Norrbackavägen 43 kommer att rivas. Du som förvarar din cykel i ovannämnda utrymme kommer […]


Besiktning efter fasadrenovering

11-03-2020

SÖDERGATAN 50. Arbetet med renoveringen av fasaden är i sitt slutskede och vi ska nu utföra en besiktning av lägenheten efter utfört arbete.  För att kunna utföra arbetet behöver vi komma in i din lägenhet. Besiktningen kommer ske onsdagen den 18 mars med start kl. 15. Om du inte är hemma under aviserad tid kan […]


Reparation av yttertak 

11-03-2020

NORRBACKAVÄGEN 27 OCH 47. Vi kommer att lägga på ny takpapp på yttertaket. Arbetena beräknas att pågå mellan vecka 11 och 18, 2020. Våra entreprenörer arbetar från kl. 8 till 16 helgfria vardagar. Arbetet utförs av Erlandsson Bygg. Kontaktperson är Roger Schulz, 070 189 02 16. Det kan förekomma en del ljud, vi hoppas att detta inte förorsakar allt […]


Kortare strömavbrott 

02-03-2020

CENTRUMLEDEN 1 A–F & STOCKHOLMSVÄGEN 17 A–C. Vi kommer utföra kompletterande elarbeten i el-centralen i huset du bor i. Detta kommer medföra att det kan bli ett kortare strömavbrott när arbetet utförs. Arbetet kommer att utföras torsdag 5 mars samt fredag 6 mars mellan kl. 8 och kl. 16. Vi ber om överseende för de eventuella […]


Nya förrådsdörrar – nya nycklar

18-02-2020

FREJGATAN 10. Frejgatan 10 har blivit stamrenoverad och där har vi även bytt ut alla förrådsdörrar. Det innebär att ni har fått nya lås med nya nycklar. Nycklarna finns att kvittera ut i kundservice på Stationsgatan 6 i Märsta med medtagen legitimation av kontraktsinnehavaren. Har du redan kvitterat ut dina nya förrådsnycklar så kan du […]


    Områden