Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

I mina kvarter

Nu börjar nyckeltaggar att gälla

21-02-2019

SÄTUNAVÄGEN 2–6. Vi ska nu driftsätta systemet för nyckeltaggar till din entréport i huset du bor i. Systemet sätts i drift från och med måndag 25 februari. Efter det datumet kommer entréporten att hållas låst under dagtid. För att komma in behövs nyckeltagg eller lägenhetsnyckel. Med vänliga hälsningar AB SigtunaHem Joaquim Valente Tf Bovärdschef 08-591 […]


Felaktiga e-fakturor i februari

18-02-2019

TILL DIG SOM BETALAR HYRAN MED E-FAKTURA. Det har olyckligtvis blivit fel på våra e-fakturor den här månaden. En digital tryckfelsnisse har varit framme och flyttat decimaltecken i fälten för betalning så att en avi med summan 5 916,00 i stället har fått summan 59,16. Leverantören som hanterar våra e-fakturor skickar en ny, rättad avi […]


Nu målas trapphus och källare

15-02-2019

ROSERSBERGSVÄGEN 36A–D. Vi ska nu påbörja målning av trapphus och källargångar i huset du bor i. Målningsarbetet kommer att starta 25 februari pågå fram till 29 mars. Ytterligare information sätts upp i god tid av vår entreprenör när det är dags att måla golven i källargångarna. Målningsarbeten utförs av Arlanda Måleri, kontaktperson Johan Söder, 018-24 68 70. […]


Uppföljning av sanering

08-02-2019

VÄNORTSRINGEN 1. Som vi tidigare informerat om har vi problem med så kallade faraomyror i huset du bor i. I november påbörjade Anticimex saneringen av myrorna. Nu ska vi göra efterföljande saneringsarbetet och behöver komma in i din lägenhet igen. Nästa tillfälle för sanering är den 13 februari mellan kl. 9 och 16. Om du […]


Vi ska justera in värmen

07-02-2019

VÄSTRA BANGATAN 37. Kommer under Tisdagen den 12 februari kl 8-16 att utföra kontroll och injustering av värmen i er fastighet. Vi ber er därför att lämna nyckel i tuben om ni inte är hemma under den angivna tiden. Vi ber er tillse att vreden på elementen är åtkomliga. Arbetet utförs av personal från JG RÖR […]


Byte av ventilationsaggregat 

31-01-2019

SÄTUNAVÄGEN 2, 4 OCH 6. Vi ska byta ut ett ventilationsaggregat i huset du bor i. Arbetet påbörjas den 18 februari och pågår till och med den 22 februari. Under veckan som bytet sker kommer ventilationen vara avstängd och vi hoppas att ni har förståelse att detta skapar störningar på ventilationen. Arbetet utförs av Indoor […]


Årsmöten och bomöten i februari-mars

31-01-2019

ALLA. Nedan datum och tider för inbokade HGF-årsmöten och bomöten under februari-mars 2019. Granit-/Glimmervägen • 4 februari, Årsmöte 19.00, HGF-lokalen Granitvägen 35 Väringavägen • 4 februari, Årsmöte 19.00, HGF-lokalen Väringavägen 20 Viggeby • 6 februari, Årsmöte 19.00, HGF-lokalen vid tvättstugan Drottningvägen Klockgjutaren • 11 februari, Årsmöte/bomöte 19.00, HGF-lokalen Haraldsbovägen 4F Nunnan • 12 februari, Årsmöte […]


Vi bygger ny värmepumpanläggning 

24-01-2019

KARIN HANSDOTTERS VÄG. SigtunaHem kommer tillsammans med Comfort Karby VVS att påbörja byggnation av en ny värmepumpsanläggning som ska försörja Karin Hansdotters väg i Sigtuna med värme- och varmvatten. I dag köper vi varmvatten och värme från Hemskogens Vårdboende som ägs av Rikshem. Då fastigheten på Karin Hansdotters väg redan har befintliga borrhål för bergvärme […]


Avstängning av vatten

15-01-2019

FREJGATAN 7–22. Med anledning av att vi ska byta ut ventiler i vattensystemet i området, kommer vi behöva stänga av vattnet i huset du bor i. Avstängning av både kall- och varmvatten sker den 21 januari mellan klockan 10 och 14. Vi råder dig att duscha kvällen innan, fylla på vatten i flaskor eller dunkar […]


Avstängning av varmvatten

14-01-2019

DALGATAN 8–10, SÖDERGATAN 29, STATIONSGATAN 5. Vi kommer att utföra arbete på fastighetens kulvertsystem på grund av läckage som påverkar huset du bor i. Arbetet utförs tisdagen den 15 januari mellan kl. 8 och kl. 16. Arbetet medför att varmvatten kommer vara avstängt under ovanstående tider. Tillgång till kallvatten finns under dagen men kan stängas […]


    Områden