Andrahand

Regler för uthyrning

Så här går det till

Om du inte ska utnyttja din lägenhet under en viss tid kan du, om du har synnerliga skäl, hyra ut den i andrahand. Dock måste du ha SigtunaHems medgivande för uthyrningen. För att få godkänt att hyra ut din lägenhet måste du ha bott i den i minst två år.

Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och du kan förlora ditt kontrakt.

Exempel på skäl som kan vara synnerliga är:

  • Arbete eller studier på annan ort. Avstånd ska vara minst 10 mil
  • Provboende med sambo under högst ett år.

Tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsad och måste kunna styrkas.

Som AB SigtunaHems hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även den tid som du fått medgivande att hyra ut den, alltså är det du fortfarande både ansvarig för att hyrorna kommer in när de ska och att lägenheten sköts om. Dessutom ligger det på dig att se till att de som bor i din lägenhet inte stör grannarna.

Under den tid du inte bor i din egen lägenhet måste SigtunaHem ha tillgång till din alternativa adress, och bor du utomlands måste det finnas en fullmakt utställd på någon du litar på.

Din fullmakt förvaras hos oss tillsammans med ditt kontrakt. Fullmakter finns att hämta hos våra säljare på huvudkontoret i Märsta. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Du kan ansöka direkt i vårt online-formulär:

Ansökan om andrahandsuthyrning

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i hyreslagen:

Jordabalk (1970:994), kapitel § 39