Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Avfall och miljö

Gör rätt val – för miljöns skull

Visste du att nästan hälften av de totala utsläppen av miljöföreoreningar kommer från hushållen? Det är utsläpp som kommer från våra resor, elanvändning, uppvärmning av bostäder, avlopp och utsläpp från våra varor när de används och när de blivit avfall.

Detta innebär att vår vardag är fylld med miljöval. Hur vi bor, reser, städar, vad vi äter, och slänger i soporna är några av dessa. Dina val har stor betydelse för din påverkan på miljön.

 

Sortera tillsammans

Vi på SigtunaHem vill tillsammans med dig som hyresgäst vara med och minska på resursslöseriet. Det mesta går att återvinna och vårt mål är att ”Det som går att återvinna ska återvinnas!”

Som invånare i Sigtuna kommun och boende hos oss i SigtunaHem nas det mycket du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Bland annat kan du:

 • Lämna farligt avfall till en miljöstation så att det inte hamnar i soppåsen eller avloppet
 • Sortera ut ditt matavfall som sen blir biogas
 • Sortera förpackningar som blir till nya produkter
 • Lämna prylar och möbler du inte behöver till Återbruket, kläder, skor och väskor till Butiken Skänkt & Återhängt eller andra secondhandbutiker, för återanvändning.

 

Enkelt för dig som hyresgäst

Vi har sedan år 2000 gett alla våra hyresgäster förmåmen att på ett fastighetsnäsa, bekvämt, enkelt sätt samt inkluderat i hyran, lämna sitt sorterade avfall i våra så kallade ”miljöhus”.

I miljöhusen kan du lämna följande sorterat:

 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat och ofärgat glas
 • Tidningar/returpapper
 • Småbatterier
 • Brännbart

Elavfall

I våra bostadsområden finns det speciella elektronikrum avsedda för småelektronik, glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Grovavfall

Av det som inte kan återanvändas tillhandahåller vi, en gång i månaden, med en grovavfallscontainer som placeras fastighetsnäsa i ditt bostadsområde. Där kan du slänga ditt samlade grovavfall.

Farligt avfall

Det vi inte kan och får hantera är farligt avfall, som till exempel färg, lim, rengörings- och lös- tingsmedel. Det är därför mycket viktigt att du lämnar ditt farliga avfall till en miljöstation eller den mobila miljöstationen så att det miljöfarliga avfallet hanteras på rätt sätt.

TIPS! På de flesta förpackningar till varor du köper står det hur de ska sorteras.

Ladda ned! Här kan du ladda ned Sorteringsguiden A–Ö som pdf-broschyr. Finns även i tryckt version och kan beställas från kundservice.

SORTERINGSGUIDEN!