Hyresbetalning

Min hyra

Hyran skall betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Hyran för januari skall till exempel alltså betalas senast sista vardagen i december.

Får du ingen hyresavi från oss är du ändå skyldig att betala hyran i tid. Har du inte fått din hyresavi vid förfallodatum kan du kontakta oss för OCR-nummer. Du kan även se din hyresavi när du loggar in på ”Mina sidor”.

Betalar du inte hyran eller om du betalar för sent riskerar du att förlora din hyresrätt.
Vi kan erbjuda dig flera olika sätt att betala din hyra på – med traditionellt inbetalningskort, via autogiro eller e-faktura. Du väljer själv det som passar dig bäst.

Är det något du undrar över?

Kontakta Kundservice på SigtunaHem om följande:

  • Din hyra
  • Problem med att betala hyran
  • Din bank för att:
  • Anmäla tillgång till e-faktura
  • Anmäla dig för autogiro

Autogiro

Autogiro är ett enkelt och bekvämt sätt att betala hyran på utan att behöva bevaka förfallodagar. Med autogiro sköter banken betalningen åt dig. Du kan alltid lita på att din hyra betalas i tid även när du är bortrest.

Du tecknar medgivande, det vill säga kommer överens med oss, SigtunaHem, att betalningar ska dras via autogiro. Betalningarna överförs automatiskt från ditt bakkonto på förfallodagen – på rätt dag och rätt tid.

Avisering om betalning sker endast vid beloppsändringar.

Så skaffar du autogiro

Kontakta Kundservice för att få en blankett avseende medgivande av autogiro.

Om pengar saknas på kontot

Tillräckligt med pengar ska finnas på ditt konto senast bankdagen före betalningens förfallodag – annars riskerar du att hyran inte blir betald.

Avsluta betalning med autogiro

Om du av någon anledning vill sluta att använda autogiro för att betala hyran – eller ändra konto från vilket pengarna dras – går du in på din internetbank eller kontaktar din bank.

E-faktura

Elektroniskt via din bank

Som hyresgäst hos SigtunaHem kan du betala din hyra via e-faktura. Detta innebär att du får din hyresavi via din internetbank. När du skall betala hyran finns all betalningsinformation redan ifylld. Det enda du behöver göra är att godkänna den för betalning.

Anmälan

Förutsatt att du har tillgång till internetbank så kan du gå in på din internetbanktjänst och anmäla dig för e-faktura hos oss.

Gå in på din internetbanktjänst och anmäl dig.

När du har blivit registrerad får vi din anmälan från din bank.

Därefter ändras det från vanlig pappersfaktura till e-faktura.

Hädanefter får du varje månad, när e-fakturan sänts ut, ett meddelande i din internetbank om att du fått en ny faktura.

Du får därefter ingen hyresavi per post.

Observera! Du som bor på Valsta Bostad 2 AB och Valsta Bostad 6 AB kan inte betala hyran med e-faktura.

Info via hyresavin

Ibland använder vi oss av hyresavin för information till dig som hyresgäst. E-fakturan innehåller en länk till vår hemsida på webben för den hyresinformationen.

Du som inte har anmält dig ännu

Du som vill anmäla dig för e-faktura skall göra detta före den 5:e i månaden. Du är då registrerad för att få en e-faktura från oss för nästkommande månad.

Avsluta e-faktura

Om du av någon anledning vill sluta att använda e-faktura avslutar du det via din internetbank.

Vill du veta mer

För mer information om e-faktura gå in på din internetbank eller ring din bank.

Inbetalningskort

Innebär att du får en hyresavi med ett inbetalningskort från oss i ditt brevinkast.
Om du till exempel är på semester och inte har tillgång till din hyresavi betalar du enklast hyran via vårt bankgiro som är 5046-0237. Det är viktigt att du skriver så noggrant som möjligt vilken lägenhet det gäller.

Har du inte tillgång till din aktuella avi kan du använda OCR-nummer från en tidigare avi då du betalar hyran.

SigtunaHem samarbetar med Intrum Justitia

Vad händer om jag inte betalar i rätt tid?

Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Intrum Justitia, vilket belastar hyresgästen med en inkassokostnad som för närvarande är 180 kronor. Samtidigt påförs en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

Om betalning trots detta inte sker kan ärendet i nästa steg lämnas in till kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Hyresgästen riskerar då både att bli avhyst från sin bostad (eller lokal) samt att belastas med en betalningsanmärkning.

Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande, stämning och avhysning kommer i fortsättningsvis att handläggas av Intrum Justitia. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar normalt hyresgästen.

Intrum Justitias hemsida

Intrum Justitia erbjuder hjälp och stöd när ekonomin kärvat till sig. Intrum Justitia står till tjänst 24 timmar om dygnet via deras hemsida. På hemsidan kan man med hjälp av kod och lösenord lätt logga in och få översyn över sitt eller sina ärenden. Man ser aktuella skulder, kan skicka meddelanden till sin handläggare, beställa fakturakopior, ansöka om betalningsplaner och meddela betalningar.

Kom ihåg att alltid ange ditt ärendenummer när du kontaktar Intrum Justitia, det hittar du i kravbrevet.

Hemsida: www.intrum.se/bliskuldfri
Dygnet runt
Telefon: 08-616 76 80
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
E-post: kundservice@intrum.com
Ange alltid ditt ärende- eller personnummer när du mejlar till Intrum Justitia, så behandlar de ditt ärende så snart som möjligt.