Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Undersökning

Vad tycker du om ditt boende?

HYRESGÄSTENKÄTEN 2017

Hyresgästenkäten delas ut varje år till hälften av alla hyresgäster enligt ett rullande schema som innebär att varje hyresgäst besvarar enkäten två år i rad för att sedan vänta i två år. AktivBo sammanställer resultatet åt oss. Förutom att vi kan följa vår egen utveckling jämförs vi gentemot andra fastighetsbolag.

Kundundersökningen mäter två olika index. Ett så kallat Serviceindex som innehåller fyra delområden, ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent och snyggt” samt ”Hjälp när det behövs”. Och ett Produktindex som mäter tre faktorer, ”Lägenhetens standard”, ”Allmänna utrymmen” och ”Utemiljön”.

 

DU KAN PÅVERKA DITT BOENDE!

Den här undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ge dig ett ännu bättre boende!

 

DET LÖNAR SIG ATT SVARA

Resultatet från förra årets hyresgästenkät visade att ni hyresgäster tycker att vi är inne på rätt spår, inte minst när det gäller trygghetsskapande åtgärder. Vi har jobbat vidare med gårdsfester för trivsel och gemenskap, förbättrat belysning inomhus och i utemiljöer, klippt buskage på skymda platser och jobbat vidare med trygghetsvandringar.

Vi har också målat linjer och fräschat upp parkeringar, bytt ut skyltar och trapphustavlor, inför nytt kösystem i kundservice, bytt ut låssystem, satt upp trafikbommar vid innergårdar och vässat våra aviseringsrutiner … för att bara nämna några åtgärder som vidtagits tack vare era synpunkter i hyresgästenkäten.

 

SVARA VIA INTERNET ELLER SKRIFTLIGT

Enklast svarar du på www.svar.aktivbo.se och loggar in med numret som står längst upp på enkäten. Du kan också svara skriftligt och skicka in enkäten i bifogat portofritt svarskuvert.

 

SVARA PÅ ENKÄTEN OCH DU HAR CHANS ATT VINNA EN MÅNADSHYRA!

Vinnare dras av AktivBo, företaget som hjälper oss med enkäten. Vinnaren meddelas personligen. För att vara med i utlottningen måste din besvarade enkät ha kommit till Aktivbo senast den 8 september.

Här kan du svara på enkäten från den 25 augusti till och med den 4 oktober. Logga in och svara på enkäten här.

 

DU SVARAR ANONYMT

Aktivbo garanterar att alla svar behandlas anonymt. Numret som står tryckt på enkäten behöver Aktivbo för att kunna sortera svaren per områdes- och fastighetsnivå och för att påminna dig, om du ännu inte hunnit svara.

 

KONTAKT

SigtunaHem
Bertil Hallbäck, förvaltningschef
08-591 796 34
bertil.hallback@sigtunahem.se

AktivBo
Martina Hansson, projektledare
08-23 39 85
info@aktivbo.se

 

MÅL OCH VISIONER

SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag med visionen att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Målet är att resultatet ska förbättras med minst 2 procentenheter per år och vi ska nå 91 procent i serviceindex och 82 procent i produktindex till 2021.

 

BAKRUND OCH HISTORIA

BAKRUND

Många företag i fastighetsbranschen satsar i dag på att lyssna på sina kunder. Hänsyn tas till hyresgästernas synpunkter och man använder dem som ett viktigt stöd i sin verksamhetsstyrning. Vi har insett att en nöjd hyresgäst kostar mycket mindre än en missnöjd.

 

HISTORIA

Vi mäter årligen vad våra hyresgäster tycker om oss som hyresvärd och om vår service. Det har vi gjort sedan 2001. På lite olika sätt och med hjälp av olika leverantörer. Till en början samarbetade vi med ett Göteborgsbaserat företag, Svensk Hyresvärd kvalitet AB, därefter med SCB, Statistiska Centralbyrån och sedan 2010 med AktivBo.

AktivBo har vi valt av den anledningen att flera andra bostadsföretag i Sverige också mäter kundnöjdheten med dem. Vi kan på så sätt enkelt jämföra oss med andra i bostadsbranschen.

 

OM AKTIVBO

AktivBo arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. AktivBos modell går ut på att få en hög svarsfrekvens och presentera resultatet i ett lättarbetat verktyg som möjliggör att vi själva kan göra konkreta åtgärder ända ner på trapphusnivå.

AktivBo har arbetat med en kunddriven fastighetsförvaltning sedan 1991 och får in information och svar från över 600 000 hyresgäster i Sverige och Tyskland. De samarbetar idag med över 200 företag på både bostads- och lokalsidan, detta gör att de kan erbjuda en unik benchmark mot andra aktörer i branschen.

Med hjälp av AktivBos enkät går vi ut till hyresgästerna och tar reda på hur läget faktiskt är, och kan sluta gissa.

Läs mer om Aktivbo här.