Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Inflyttning

När du har fått en lägenhet

Inflyttning sker den första i månaden. Om den första infaller på en lördag eller helgdag så sker inflyttning den första vardagen i månaden.

Tidigare inflyttning

Om avflyttande och inflyttande hyresgäst kommer överens om tidigare inflyttning än hyreskontrakt anger, skall detta meddelas SigtunaHem senast en månad innan det nya överenskomna inflyttningsdatumet börjar gälla, så att nytt kontrakt kan skrivas.

Nycklar

Nycklar och eventuella taggar kvitteras ut i Kundservice på Stationsgatan 6 A i Märsta efter klockan 13 inflyttningsdagen eller efter överenskommelse. Detta gäller även nycklar till garage, el-stolpe och förråd.

Observera! Vid avhämtning av nycklar ska kontrakt samt kvitto på inbetald hyra visas upp.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Glöm inte bort att be om ett tillfälligt parkeringstillstånd när du skall flytta in.