Överlåta lägenhet

Hyreslagens regler säger att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person, så måste du ha bott tillsammans med denne i minst 3 år. Vid dödsfall kan även kortare tidsperioder godkännas.

Du måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker alltså inte att individen bara varit inneboende. Man får inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Sedvanlig inkomstprövning samt kreditkontroll kan tas på person som överlåtelsen gäller.

Vi behandlar kompletta ansökningar inom 20 arbetsdagar. Vid större helger och sommarsemester kan behandlingstiden bli längre. Varje ansökan prövas särskilt och generella tillstånd lämnas inte.