Fordonssnabben

Att söka parkeringsplatser på Fordonssnabben

Parkeringsplatser som publiceras som Fordonssnabben är tlllgängliga omgående eller inom kort. För att kunna bli erbjuden en fordonsplats via fordonssnabben måste du uppfylla de här kraven:

Du måste vara kontraktsinnehavare av ett bostadskontrakt hos SigtunaHem
Du får inte ha några obetalada hyror eller försenade hyresinbetalningar

Grundregeln är att samtliga boende ska ha möjlighet att få minst en fordonsplats. Om du redan har en eller flera fordonsplatser kan det vara så att du inte tilldelas fler platser.

 

SÖK LEDIGA PARKERINGSPLATSER