HLU och tillval

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll – HLU

Som hyresgäst hos SigtunaHem har du möjlighet att påverka hur din lägenhet ska se ut genom så kallat HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) och tillval.

 

Ladda ned beställningsblanketter för tillval

BESTÄLLNING UPPGRADERING MIDI/MAXI

BESTÄLLNING UPPGRADERING KÖK

BESTÄLLNING KYL/FRYS, SPIS MED VARMLUFTSUGN

BESTÄLLNING KÖKSLUCKOR

BESTÄLLNING TRÄGOLV

BESTÄLLNING INGLASAD BALKONG/SÄKERHETSDÖRR

 

Ladda ned skötselråd

SKÖTSELRÅD LINOLEUM

SKÖTSELRÅD TRÄGOLV

 

HLU

INTERVALLER FÖR LÄGENHETSUNDERHÅLL

Intervallerna för SigtunaHems lägenhetsunderhåll är förhandlade med Hyresgästföreningen och ser ut så här:

– Tapetsering och målning görs vart 14 år
– Spis och kyl byts vart 17 år
– Golvmattor byts vart 20 år
– Parkettgolv slipas vart 20 år

Men du behöver inte alls hålla dig till intervallerna, utan kan själv till en viss kostnad avgöra vad du vill ha renoverat eller utbytt. Det är alltid du som hyresgäst som ska beställa när du vill göra ditt underhåll enligt intervallerna.

OBS! I områden där vi bygger om eller planerar att bygga om går det inte att använda HLU.

TIDIGARELÄGG LÄGENHETSUNDERHÅLLET

Du kan välja att få underhållet utfört tidigare än vad intervallet säger. Du kanske vill ha målat och tapetserat i till exempel vardagsrummet fast det inte ska göras förrän om tre år enligt intervallet.

Du kan då beställa målning/tapetsering och betala den kvarstående kostnaden, så kallat restvärde.

I exemplet ovan om målning och tapetsering i vardagsrummet får du betala tre fjortondelar av kostnaden.

Att det blir tre fjortondelar beror på att det normalt målas och tapetseras om vart fjortonde år, men du väljer att göra det tre år tidigare.

 

VAD GÄLLER FÖR DIN LÄGENHET?

Om du vill veta vilket underhåll som gäller för din lägenhet ska du be att få en beställningsblankett gällande lägenhetsunderhåll (HLU).

Beställ blanketten här eller kontakta Kundservice.

På blanketten kan du se när olika åtgärder kan utföras i din lägenhet utan kostnad enligt intervallen. Observera att uppsatt målad strukturtapet målas alltid om.

Är tapeten trasig tas beslut av målare om omtapetsering ska ske.

 

EN POTT KNUTEN TILL LÄGENHETEN

Gör du inget aktivt val av lägenhetsunderhållet enligt intervallet samlas en pott knuten till lägenheten. Potten kan användas för att betala tidigarelagt lägenhetsunderhåll eller kostnad för annat materialval.

 

BADRUM OCH VÅTUTRYMMEN

När det gäller badrum och våtutrymmen kan vi tyvärr inte erbjuda samma valfrihet som för övriga utrymmen i lägenheten. Detta beror på att våtutrymmen har större krav vid utförandet av underhåll och ska utföras av en behörig fackman. Det är vår skyldighet som fastighetsägare att ha kontroll över att dessa utrymmen blir åtgärdade enligt de normer och föreskrifter som bland annat branschen och försäkringsbolagen kräver. Det är därför inte tillåtet att renovera badrum och våtutrymmen själv. För att undvika fuktskador får du inte göra håltagningar i våtutrymmen. Om du har behov av detta, kontakta alltid oss.

 

FRÅN BLANKETT TILL UNDERHÅLL

BESTÄLL HLU-BLANKETT

Eller ring till kundservice på telefonnummer 08-591 796 00.

Vi skickar HLU-blanketten tillsammans med en beställningsblankett för tapet-, färg- och mattval.

1. På blanketten ”Erbjudande om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)” ser du vilken status din lägenhet har. Här gör du ditt val genom att kryssa för vad du vill ha åtgärdat.

2. På beställningsblanketten för ”Tapet-, färg- och mattval” fyller du i dina färgval. I Kundservice på Stationsgatan 6A kan du se prover på tapeter, färger och golvmattor.

3. Lämna in båda blanketterna samtidigt till Kundservice. När vi fått in din beställning är målsättningen att din lägenhet ska vara renoverad inom sex månader.

 

ÖVRIGA KOSTNADER FÖR DIG

Om du vill ha en annan kulör på köksluckor och väggar än det vi har att erbjuda, kan du få det mot en kostnad för blandning av färg, så kallat bryttillägg, på 350 kronor. Kulörer väljs från NCS-skalan.

Vid val av tapeter som inte ingår i vårt standardsortiment tecknas ett avtal med målaren, eftersom andra kostnader tillkommer när du frångår att välja från standardsortimentet. Du betalar då för hembesök, underarbeten och kostnad för den valda tapeten.

 

NÄR DU VÄLJER ATT RENOVERA SJÄLV

Om du väljer att renovera lägenheten själv ska du vara medveten om att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört.

De krav vi har är bland annat följande:
• Att du använder miljövänliga färger
• Att tapeterna är kvalitetssäkrade enligt våra krav (tapeten ska hålla i 14 år)
• Att du väljer rätt färgtyper (takfärg till tak, väggfärg till väggar etc.)

När du väljer att renovera själv får du själv stå för alla kostnader gällande material och arbete som uppstår kring renoveringen.

Observera! Har du själv renoverat lägenheten och vi av någon anledning måste göra om eller återställa ett av dig utfört arbete, till exempel vid avflyttning, får du stå för den kostnaden.

Känner du dig osäker på hur du ska göra när du ska renoverar själv, kan du alltid höra av dig till oss och fråga.

 

TILLVAL

Med tillval har du möjlighet att höja standarden i din lägenhet till en rimlig kostnad per månad.

SÄKERHETSDÖRR

För säkerhetsdörr betalar du en beställningsavgift på 250 kronor och därefter höjs grundhyran. I trapphus höjs grundhyran för säkerhetsdörren med 84 kronor per månad. Har du ingång via loftgång eller egen ingång blir kostnaden för säkerhetsdörren 130 kronor per månad. Säkerhetsdörr går inte att beställa till lägenheter som redan har en dörr som klassas som säkerhetsdörr.

BESTÄLLNING INGLASAD BALKONG/SÄKERHETSDÖRR

INGLASAD BALKONG

För inglasad balkong betalar du en beställningsavgift på 250 kronor, därefter höjs grundhyran per månad enligt nedan. Beloppet beror på vilken storlek din balkong har.

• Balkonger mindre än 2,9 kvm 87 kr/månad
• Balkonger 3–5,9 kvm 173 kr/månad
• Balkonger 6–9,9 kvm 260 kr/månad
• Balkonger 10–15 kvm 347 kr/månad
• Balkonger över 16 kvm (enligt offert kontakta Kundservice)

Observera! Lägenheter som har balkong eller uteplats på markplan kan inte glasas in.

BESTÄLLNING INGLASAD BALKONG/SÄKERHETSDÖRR

TRÄGOLV

För trägolv betalar du en beställningsavgift på 250 kronor och eventuellt restvärde*. Därefter höjs grundhyran med 87 kronor per månad och rum. Klinkergolv läggs direkt innanför lägenhetsdörren om det är tekniskt möjligt.

Observera! Trägolv går inte att välja till kök och badrum. I lägenheter som planeras byggas om eller är ombyggda enligt MINI, MIDI eller MAXI går det inte att beställa trägolv.

BESTÄLLNING TRÄGOLV

SPIS MED VARMLUFTSUGN

För spis som ersätter spis med varmluftsugn betalar du eventuellt restvärde*. Därefter höjs grundhyran med 10 kronor per månad.

BESTÄLLNING KYL/FRYS SPIS MED VARMLUFTSUGN

KYL/FRYS

För kyl/frys som ersätter inbyggnadskylskåp betalar du eventuellt restvärde*. Därefter höjs grundhyran med 15 kronor per månad.

BESTÄLLNING KYL/FRYS, SPIS MED VARMLUFTSUGN
BYTE AV KÖKSLUCKOR, HANDTAG OCH/ELLER BÄNKSKIVOR

Vid byte av köksluckor inklusive handtag och bänkskiva betalar du eventuellt restvärde* och en beställningsavgift på 250 kronor. Därefter höjs grundhyran med 108 kronor per månad.

BESTÄLLNING AV KÖKSINTERIÖR

UPPGRADERING TILL MIDI-/MAXI-NIVÅ

Lägenheter som tidigare byggts om enligt nivån MINI kan efter ombyggnad uppgraderas till MIDI eller MAXI, efter särskild överenskommelse med SigtunaHem.

Observera! För Uppgradering av kök och Uppgradering till MIDI-/MAXI-nivå betalar du eventuellt restvärde* och en beställningsavgift på 250 kronor. Därefter höjs grundhyran per månad. För mer information och pris kontakta Kundservice.

BESTÄLLNING UPPGRADERING MIDI/MAXI

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BESTÄLLA TILLVAL

För att göra dina tillval kontaktar du Kundservice. Där gör du en beställning på de tillval som du vill ha. När du gör beställningen tillkommer en beställningsavgift på 250 kronor. Avgiften ska täcka administrativa kostnader. Beställningen är bindande och beställningsavgiften återbetalas inte.

Standardutrustning All tillvalsutrustning räknas sedan som standardutrustning i lägenheten. Hyrestillägget omfattar kostnader för:

–Material eller produkt
– Installation
– Mindre snickerijusteringar
– Service och reparationer
– Räntekostnader

 

ÖVRIGA VILLKOR

Grundhyran höjs månaden efter installationen är slutförd. Vi kan neka ovanstående tillval och standardförbättringar om det framkommer:

– tekniska svårigheter som medför orimligt hög kostnad för att kunna genomföras.
– att byggnadslov inte har beviljats för balkonginglasningar. Vi kan också neka balkonginglasning av arkitektoniska skäl
– att hyresgästen har oreglerade hyresskulder
– att hyresgästen har försent inbetalda hyror.

* Restvärdet är den kvarstående kostnaden som finns när du tidigarelägger ett lägenhetsunderhåll. Restvärdet framgår på beställningsblanketten för Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).