Värme och ventilation

Värme

Temperaturen ska ligga på 20-21 grader i SigtunaHems bostadsbestånd. Så gott som alla hushåll har vattenburen värme. Och termostater kopplade till elementet. Är elementet kallt är det ett bevis på att termostaten fungerar. Det som förr sköttes manuellt inom värme- och ventilation är i dag automatiserat i olika styr- och reglersystem som finns i värmecentralen i fastigheten.

Varma tips!

  • Täpp aldrig till ventilationsdon eller ventiler. Om du upplever drag i lägenheten kontakta kundservice.
  • Tänk på att möblera rätt. Möbler som ställs för nära ett element hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • Täck aldrig för elementets termostat med till exempel gardiner. Det påverkar termostatens funktion som då stänger av när temperaturen bakom gardinen når 20 grader.
  • Undvik använda elementskydd.
  • Om du har persienner. Fäll ner dem under nätterna. De isolerar så att värmen behålls i rummet.
  • Håll ventiler öppna och rena. De flesta lägenheter ventileras genom till- och frånluft. Tilluftsventilerna sitter ofta vid fönstren och ska hållas öppna för att undvika undertryck i lägenheten, vilket kan upplevas som kalldrag.
  • Frånluftsventilerna i kök och badrum måste hållas öppna och rena. Torka regelbundet av ventilen i badrummet och gör rent filtret i köksfläkten.
  • Stäng av köksfläkten direkt efter matlagning. Om den står på i ett forcerat läge kan den bidra till att värmen dras ut ur lägenheten.
  • För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten.

Så här mäter du värmen i lägenheten
För att få ett så bra resultat som möjligt bör du mäta lufttemperaturen på två olika ställen i rummet.

Placera först en vanlig termometer en meter framför ett fönster och 60 centimeter över golvet och notera temperaturen.

Vid den andra mätningen ställer du dig i ett hörn 60 centimeter från vardera väggen och placerar termometern 60 centimeter över golvet.

Gör även en mätning på de ställen där du tycker att det är extra kallt. Visar termometern under 20 grader ska du ta kontakt med kundservice och göra en felanmälan så vidtar vi adekvata åtgärder därefter.

 

Ventilation

Genom att ha rätt inställd ventilation i din lägenhet får du bästa inomhusklimatet. En felaktigt inställd ventilation kan orsaka onödigt drag i lägenheten. Tänk på att aldrig täppa igen ventiler då det kan orsaka obalans i ventilationen. För dig som bor i ett självdraghus är detta särskilt viktigt.

Om du har frågor kring ventilationen i din lägenhet, tveka inte kontakta kundservice.

Prognosstyrning

Bor du i en av SigtunaHems fastigheter med tegelfasad omfattas du med all säkerhet av den allra senaste tekniken, där innetemperaturen regleras med hjälp av SMHI, kallat Prognosstyrning.

För den som inte är så insatt är prognosstyrning en metod för att styra uppvärmningen av huset genom avancerade väderprognoser. Det innebär att man vid varje given tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad genom att påverka temperaturen på vattnet till elementen baserat på mycket lokala väderprognoser.

Genom att kombinera byggnadsfysik och meteorologi kan man ta hänsyn till byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden i form av utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning. Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur.

Vid konventionell styrning av värmen tas enbart hänsyn till rådande utetemperatur.

Belysning

Om du byter ut tio av dina glödlampor mot lågenergilampor kan du spara runt 500 kWh per år. Med ett elpris på 1,25 kronor per kWh betyder det att du sparar 625 kronor per år.

När det är dags att byta lampor tänk på att lågenergilampor innehåller kvicksilver och ska sorteras som farligt avfall, precis som du gjorde med de gamla glödlamporna.

Hemelektronik

Hemelektronik är ett samlingsbegrepp för elapparater i hemmet, hit hör bland annat radio-, tv- och stereoanläggningar, tv-spelskonsoler, datorutrustning. Idag är det vanligt att dessa apparater har en standby-funktion som innebär att apparaten ”går ner i viloläge” och snabbt kan aktiveras genom ett tryck på fjärrkontrollen.

En del apparater drar nästan lika mycket ström när de står i standby och inte används, som när de är påslagna. Om du stänger av tv:n och datorn med avstängningsknappen istället för med fjärrkontrollen slipper du betala för apparaternas standby.

Ett effektivt sätt att bryta strömmen till flera apparater samtidigt är att använd ett grenuttag med strömbrytare, på så sätt räcker det med en knapptryckning och strömmen till samtliga inkopplade apparater bryts.

Matförvaring

Genom att kontrollera temperaturen i kylen och frysen kan du spara energi. Varje grad kallare än +5 i kylen och -18 i frysen ökar energianvändningen med fem procent. För att energianvändningen i frysen ska bli så effektiv som möjlig behöver den frostas av med jämna mellanrum.

Har du en självavfrostande frys glöm inte att kontrollera så att den fungerar som den ska. Glöm inte att rengöra kylflensarna på kyl-/frysskåpet med jämna mellanrum. Kylflensarna sitter vanligtvis på skåpets baksida.

Matlagning

Om du har en snabbplatta så drar den mindre energi än en vanlig spisplatta. Använd kastruller och stekpannor med plan botten som passar spisplattans storlek väl. Ska du koka något, sätt på locket på kastrullen för att inte förlora värmeenergi i onödan.

Ska du koka tevatten eller bara värma vatten använd en vattenkokare.

Om det är mindre mängder mat som ska värmas är mikrovågsugnen ett bra alternativ. Andra hushållsapparater som används vid matlagning är brödrost, hushållsassistent, elvisp dessa står för en relativt liten andel av ett hems elanvändning

Tvätt, disk och dusch

Fyll tvätt- och diskmaskinen istället för att köra dem halvfulla så sparar du mycket energi.

En diskmaskin är mer energieffektiv än att diska för hand under rinnande vatten. Har du ingen diskmaskin kan du diska energisnålt med hjälp av diskpropp och sköljbalja.

Duschar du istället för att bada spar du både pengar och miljö.

Ventilation

God ventilation är viktigt för luftkvaliteten i lägenheten och påverkar ditt välmående.

För att minska värmeförlusterna vid vädring är det bäst att vädra ordentligt med tvärdrag under en kortare tid. Glöm inte att stänga av värmen under tiden du vädrar.

Genomsnittlig energianvändning

I Sverige är det genomsnittliga energianvändning för uppvärmning cirka 150 KWh per kvm och år, motsvarande siffra för hushålls el är cirka 40 KWh per kvm och år.

För en genomsnittlig lägenhet på 90 kvm är energibehovet 13 600 kWh värme och 3 600 KWh el.

Så här gör du om du tycker dig ha alldeles för kallt …

Du ska alltid börja med att göra en felanmälan till kundservice. Det gör du via hemsidan, mail eller samtal till kundservice på telefon 08-591 796 00.

Efter anmälan kommer någon av våra bovärdar till din lägenhet för att göra en första check och bedömning.

Det är sedan bovärden som avgör om ärendet ska skickas vidare till driftavdelningen där expertis finns till förfogande inom driftteknik och VVS.